• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Adwent

 • 03.12 – 1. Niedziela Adwentu

  Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...

  I Niedziela Adwentu

  3 grudnia 2023 roku

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • 08.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  Jestem Niepokalane Poczęcie

  Niepokalane Poczęcie NMP

  8 grudnia – uroczystość  

  Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

 • 10.12 – 2. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  II Niedziela Adwentu

  10 grudnia 2023 roku

  Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.

 • 17.12 – 3. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  III Niedziela Adwentu

  Gaudete – niedziela radości

  17 grudnia 2023 roku

  Liturgia III Niedzieli Adwentu rozpoczyna się antyfoną zaczerpniętą z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4.5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko.”
  Stąd pochodzi jej łacińska nazwa „Gaudete”, czyli "radości".
  W dniu dzisiejszym szaty liturgiczne mogą być koloru różowego (adwentowy fiolet przełamany bielą Bożego Narodzenia), mające oznaczać radość z przyjścia Chrystusa i daru odkupienia.

 • 24.12 – 4. Niedziela Adwentu

  Dziewica Zwiastowania

  IV Niedziela Adwentu

  24 grudnia 2023 roku

  Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
  błogosławiona jesteś między niewiastami.

 • Adwent – nowy rok liturgiczny i duszpasterski

  Nawiedzenie

  Adwent – nowy rok liturgiczny i duszpasterski

  Katecheza (I/51): Wzmacnianie rozumienia i przyjęcia darów Adwentu.

   

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • Okres adwentu

  Zwiastowanie

  Adwent

  adventus (łac.) – przyjście

  Okres adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
  Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Facebook