• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Kraków

 • 01.09 – Wspomnienie bł. Bronisławy

  Widzenie bł. Bronisławy

  bł. Bronisława, dziewica

  1 września – wspomnienie

  Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.

 • 04.03 – Święto św. Kazimierza Królewicza

  św. Kazimierz Jagiellończyk

  św. Kazimierz Królewicz

  4 marca – święto  

  Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.

 • 04.05 – Święto św. Floriana

  św. Florian

  św. Florian, męczennik

  4 maja – święto

  Patron strażaków i miasta Krakowa

  Florian był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za wiarę, został utopiony w rzece Aneso w roku 304. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Kult św. Floriana rozprzestrzenił się zwłaszcza od czasu pożaru Kleparza w 1528 roku, kiedy kościół pod Jego wezwaniem jako jedyny z tamtejszych budynków cudownie ocalał. Strażacy i hutnicy czczą go jako swojego patrona. Jest też patronem diecezji katowickiej oraz miasta Krakowa.

 • 04.06 – Wspomnienie bł. Michała Giedroycia

  bł. Michał Giedroyć

  bł. Michał Giedroyć

  4 czerwca – wspomnienie dowolne

  Michał Giedroyć urodził się ok. 1420 roku na Litwie w rodzinie kniaziów litewskich, niedaleko Wilna. Od dzieciństwa odznaczał się głębokim życiem duchowym, lecz dotknięty kalectwem powstrzymywał się od wstąpienia do klasztoru, nie chcąc być ciężarem dla wspólnoty. Pozostając w świecie oddawał się modlitwie i pracy, a proszony o rady z pokorą dzielił się mądrością już wtedy uznawaną za Boże natchnienia.
  W dojrzałym już wieku został przyjęty do zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty w Bystrzycy na Litwie i wkrótce na własną prośbę został przeniesiony do głównego klasztoru tego zakonu przy kościele św. Marka w Krakowie. Mimo że był chromy, gorliwie pełnił posługę zakrystiana aż do śmierci 4 maja 1485 roku. Zasłynął skuteczną modlitwą, dobrocią i mądrością, a wielu za jego wstawiennictwem doznawało licznych i nadzwyczajnych łask. Relikwie błogosławionego znajdują się w kościele św. Marka w Krakowie.

 • 04.07 – Rocznica poświęcenia Królewskiej Katedry na Wawelu

  Katedra na Wawelu

  Rocznica poświęcenia Królewskiej Katedry na Wawelu

  4 lipca – święto w archidiecezji krakowskiej

  "Katedra wawelska została wzniesiona i wyposażona przez księcia Mieczysława pierwszego i na prośbę jego żony Dąbrówki poświęcona w roku 966 świętemu Wacławowi… Tę świątynię strawił pożar. Jej odbudowę podjął biskup Nanker w roku 1320… a kościół ten poświęcił czcigodny w Chrystusie Panu Jarosław, z Bożej łaski arcybiskup świętego kościoła gnieźnieńskiego, w czwartek po święcie Paschy, Roku Pańskiego 1364."

  Jan Długosz

 • 05.05 – Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka

  św. Stanisław Kazimierczyk CRL

  św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter

  5 maja – wspomnienie

  Stanisław Sołtys urodził się w Kazimierzu, który obecnie jest dzielnicą Krakowa, dnia 27.09.1433 roku. W młodym wieku wstąpił do miejscowego klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich (CRL). W życiu zakonnym wyróżniał się surowością życia i gorliwością w dążeniu do doskonałości. Wyświęcony na prezbitera, służył braciom i wiernym. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł 3.05.1489 roku. Zaraz po śmierci otoczono go wielką czcią. Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził 18.04.1993 roku jego heroiczne cnoty i kult okazywany mu od niepamiętnych czasów, a Benedykt XVI kanonizował 17.10.2010 roku.

 • 05.10 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

  św. Faustyna

  św. Faustyna Kowalska

  5 października – wspomnienie

  Siostra Faustyna, Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu k. Łodzi w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po kilku latach służby u zamożnych rodzin wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze gorliwie spełniała obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Prowadziła niezwykle bogate życie duchowe, które obfitowało w różne dary mistyczne. Jej misja polegała na przypomnieniu światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego i zainspirowaniu odnowy religijnej w duchu tego nabożeństwa. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Jej dzienniczek duszy zaliczany jest do wybitnych dzieł literatury mistycznej.

 • 08.05 – Uroczystość św. Stanisława BM

  św. Stanisław BM

  św. Stanisław ze Szczepanowa

  Biskup i męczennik, Patron Polski

  8 maja – uroczystość

  Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.

 • 08.06 – Wspomnienie św. Jadwigi, królowej

  św. Jadwiga, królowa

  św. Jadwiga, królowa

  8 czerwca – wspomnienie (dawniej 17.07)

  Jadwiga Andegaweńska urodziła się w roku 1374 jako córka króla Węgier i Polski, Ludwika (1326-1382). Po ojcu odziedziczyła tron Polski i w roku 1384 została ukoronowana. W 1386 poślubiła wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełłę (zm. 1434), dając początek panowania dynastii Jagiellonów na polskim tronie. Przyczyniła się do tego kraju na chrześcijaństwo. Dzięki jej staraniom powstał w Krakowie Wydział Teologiczny na odnowionej Akademii. Przez całe życie odznaczała się hojnością dla ubogich. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. Jan Paweł II kanonizował ją 8 czerwca 1997 roku.

 • 09.09 – Wspomnienie bł. Anieli Salawy

  bł. Aniela Salawa

  bł. Aniela Salawa, dziewica

  9 września – wspomnienie w archidiecezji krakowskiej

  Aniela urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawiu. W 1897 roku udaje się do Krakowa, gdzie pracuje jako służąca. Zrozumiała, że Bóg wskazuje jej drogę całkowitego poświęcenia się dla innych w stanie świeckim, żyjąc w sytuacji ciągłego wyrzeczenia się. Uczestniczyła w nabożeństwach do Męki Pańskiej odprawianych w kościele OO. Franciszkanów konwentualnych, które ofiarowała za zbawienie grzeszników. Zapisała się do Trzeciego Zakonu Świeckiego Św. Franciszka, żyjąc w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, którego naśladowała przez złożenie ślubu czystości i ubóstwa. Została obdarzona przez Boga darem przeżyć mistycznych, o których wspomina w "Dzienniku" pisanym z nakazu spowiednika. Zmarła 12 marca 1922 roku w Krakowie.

 • 09.10 – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka

  bł. Wincenty Kadłubek

  bł. Wincenty Kadłubek, biskup

  9 października – wspomnienie w Krakowie, Kielcach i Sandomierzu

  Wincenty urodził się w Karwowie pod Opatowem około roku 1160. Studiował w Paryżu i w Bolonii. Został kapłanem diecezji krakowskiej, a z czasem prepozytem kolegiaty sandomierskiej i biskupem krakowskim. Po dziesięciu latach rządów zrzekł się biskupstwa i wstąpił do klasztoru cystersów w Jędrzejowie, gdzie zmarł 8 marca 1223 roku. Był pierwszym Polakiem, który opisał dzieje narodu w Kronice polskiej. On też wprowadził w 1215 zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum. Pierwsza taka lampka zapłonęła w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze na Wawelu.

 • 12.10 – Wspomnienie bł. Jana Beyzyma

  bł. Jan Beyzym

  bł. Jan Beyzym, prezbiter

  12 października – wspomnienie dowolne

  Jan urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 26.07.1881 w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał języka angielskiego. Udał się więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był francuski, którego Beyzym uczył się już w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych.

 • 13.08 – Święto NMP Kalwaryjskiej

  MB Kalwaryjska

  Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska

  Archidiecezja krakowska

  13 sierpnia – święto

  Wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski ufundował w roku 1602 sanktuarium składające się z zespołu kościołów i kaplic poświęconych Męce Pańskiej. Wierni rozważają przy nich stacje Męki Pańskiej. Rozważają również tajemnice współcierpienia Matki Bolesnej oraz Jej zaśnięcia i wniebowzięcia. Od roku 1641 w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się otaczany wielką czcią obraz Matki Bożej. Uroczyście koronował go 1887 roku kard. Albin Dunajewski (1817-1894).

 • 14.08 – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

  św. Maksymilian Maria Kolbe, 1940

  św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik

  14 sierpnia – wspomnienie

  Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów  i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem.

 • 17.06 – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego

  św. Brat Albert

  św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik

  17 czerwca – wspomnienie

  Adam Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem 20.08.1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył Zgromadzenie Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł w Krakowie 25.12.1916. Dnia 22.06.1983 w Krakowie papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a 12.11.1989 – ogłosił świętym.

 • 17.08 – Święto św. Jacka

  św. Jacek

  św. Jacek, prezbiter

  17 sierpnia – święto (w archidiecezji krakowskiej)

  Jacek (Hiacynt) Odrowąż urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i w Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc biskupowi Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa, założył tam pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1257 roku.

 • 17.09 – Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

  św. Zygmunt Szczęsny Feliński

  św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup

  17 września – wspomnienie dowolne

  Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822r. na Wołyniu. Skończył studia w Moskwie i Paryżu. W 1855r. otrzymał święcenia kapłańskie w Petersburgu. W 1857r. założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi oraz ludźmi chorymi i starymi. W 1862 r. papież Pius XII mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. W 1864r. został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji. Po 20 latach zwolniono go, jednakże otrzymał zakaz powrotu na teren swojej archidiecezji. Zamieszkał w Dźwiniaczce, gdzie mimo podeszłego wieku i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi. Założonemu przez siebie Zgromadzeniu powierzył m.in. zadanie organizowania szkół dla wiejskich dzieci. Zmarł w Krakowie 17.09.1895. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w Krakowie dnia 18.08.2002. Kanonizowany – 11.10.2009 w Rzymie przez Benedykta XVI.

 • 18.07 – Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy

  św. Szymon z Lipnicy

  św. Szymon z Lipnicy, prezbiter

  18 lipca – wspomnienie dowolne

  Szymon urodził się około 1437 roku w Lipnicy (Murowanej). Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do krakowskiego klasztoru bernardynów. W zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej, miłością Boga i bliźniego połączoną z wielkim zapałem kaznodziejskim. Podczas morowej zarazy w Krakowie (1482/1483), gdy się oddawał posłudze zarażonych, zmarł w opinii świętości 18 lipca 1482 roku. Relikwie spoczywają w kościele bernardynów w Krakowie.

 • 19.01 – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

  św. Józef Sebastian Pelczar

  św. Józef Sebastian Pelczar, biskup

  19 stycznia – wspomnienie

  Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia prezbiteratu. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • 19.11 – Wspomnienie bł. Salomei

  bł. Salomea

  bł. Salomea, dziewica

  19 listopada – wspomnienie

  Salomea, córka Leszka Białego (c.1184-1227), a siostra Bolesława Wstydliwego (1226-1279), urodzona około roku 1212, poślubiła księcia węgierskiego Kolomana Halickiego (1208-1241) i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski i w roku 1245 wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście, który potem przeniesiono do Skały pod Krakowem. Klasztor ten hojnie uposażyła. Zmarła 17 listopada 1268 roku. Relikwie spoczywają w Bazylice OO.Franciszkanów w Krakowie.

Facebook