• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Maryja

 • 01.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

  Salus Populi Romani. Santa Maria Maggiore

  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
  Oktawa Narodzenia Pańskiego

  1 stycznia  

  Bogarodzica – gr. Θεοτόκος, Theotokos.

  Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

  1 stycznia to także Światowy Dzień Pokoju
  Światowy Dzień Pokoju jest obchodzony od 1967 roku. Z tej okazji Papież kieruje specjalne orędzie zarówno do wiernych Kościoła katolickiego jak i do wszystkich ludzi dobrej woli. Orędzie dotyka aktualnych wyzwań dotyczących kwestii pokoju na świecie. Tematem tegorocznego Orędzia są słowa „Sztuczna inteligencja i pokój”.

 • 02.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego

  Giotto, Ofiarowanie, 1304-1306

  Święto Ofiarowania Pańskiego
  Matki Bożej Gromnicznej

  2 lutego  

  Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII wieku zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami.

  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – obchodzony w dniu dzisiejszym – został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku.

 • 02.07 – Wspomnienie NMP Kodeńskiej

  NMP Kodeńska, Matka jedności

  NMP Kodeńska, Matka jedności

  2 lipca – wspomnienie w diecezji siedleckiej

  W Kodniu nad Bugiem znajduje się sanktuarium NMP Kodeńskiej, Matki jedności. Opiekują się nim obecnie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
  W głównym ołtarzu kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który według tradycji został namalowany w VI w. przez św. Augustyna z Canterbury na prośbę papieża Grzegorza I jako kopia rzeźby Matki Bożej (autorstwa św. Łukasza), która znajdowała się w jego prywatnej kaplicy. Papież postanowił podarować rzeźbę Leanderowi, arcybiskupowi Sewilli, który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe w Hiszpanii. Obraz natomiast pozostał w papieskiej kaplicy aż do czasów papieża Urbana VIII, gdy w 1630 roku miał go wykraść z Rzymu książę Mikołaj Sapieha (1581-1644), zwany Pobożnym. Skradziony obraz umieścił w kościele św. Anny w Kodniu, gdzie znajduje się do dziś.

 • 02.08 – Wspomnienie NMP Anielskiej z Porcjunkuli

  Porcjunkula

  Matka Boża Anielska z Porcjunkuli

  2 sierpnia – wspomnienie w zakonach franciszkańskich

  Seraficki Ojciec Franciszek żywił wyjątkową miłość do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też staranną opieką otoczył kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą. W niej dał szczęśliwy początek Zakonowi Braci Mniejszych oraz przygotował podwaliny dla Zakonu Klarysek. W niej również zakończył szczęśliwie swój doczesny żywot. Podanie głosi, że w tej kaplicy św. Ojciec Franciszek otrzymał ów słynny odpust, który następnie papieże zatwierdzili i rozciągnęli na wiele innych kościołów. Z racji udzielonych tylu i tak wzniosłych dobrodziejstw Stolica Apostolska zezwoliła również obchodzić w dniu dzisiejszym święto liturgiczne. Jest to dzień, w którym przypada rocznica poświęcenia tej kaplicy.

 • 03.05 – Uroczystość NMP Królowej Polski

  Śluby lwowskie

  Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski

  3 maja – uroczystość

  Dnia 1 kwietnia 1656 roku, król Jan II Kazimierz Waza (1609-1672), w Katedrze Lwowskiej, przed obliczem Matki Bożej Łaskawej, uroczystym aktem oddał kraj pod Jej opiekę, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej Korony Polskiej, ustanowione przez św. Piusa X (na prośbę bpa Józefa Bilczewskiego) dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII w 1962 roku ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.

 • 05.08 – Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP

  Sancta Maria Maior

  Rzymska Bazylika NMP

  Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

  5 sierpnia – wspomnienie dowolne rocznicy poświęcenia bazyliki

  Po Soborze Efeskim (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, papież Sykstus III (432-440) poświęcił Jej bazylikę wzniesioną w Rzymie na Wzgórzu Eskwilińskim. Później bazylika ta otrzymała nazwę Matki Bożej Większej (Sancta Maria Maior). Jest to na Zachodzie najstarsza bazylika poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny.

 • 07.10 – Wspomnienie NMP Różańcowej

  Matka Boża Różańcowa

  Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

  7 października – wspomnienie

  Papież św. Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej (koalicja hiszpańsko-wenecko-papieska) nad turecką pod Lepanto (obecnie Nafpaktos) w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową. W modlitwie tej rozważamy tajemnice naszego odkupienia pod przewodnictwem Maryi, która w tych tajemnicach uczestniczyła.

 • 08.06 – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

  Niepokalane Serce NMP

  Niepokalane Serce NMP

  Sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa – wspomnienie

  8 czerwca 2024 roku

  O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany "twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi") rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. 13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku.

 • 08.09 – Święto Narodzenia NMP

  MB Siewna

  Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
  – Matka Boża Siewna

  8 września – święto

  W Jerozolimie już w V w. obchodzono uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia Matki Bożej. W Bizancjum i Rzymie święto Narodzenia NMP było znane w VII w. i wkrótce stało się jednym z głównych świąt maryjnych. Narodzenie się Maryi było zapowiedzią narodzenia Jezusa.

 • 08.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  Jestem Niepokalane Poczęcie

  Niepokalane Poczęcie NMP

  8 grudnia – uroczystość  

  Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

 • 10.12 – Wspomnienie NMP Loretańskiej

  Matka Boża Lotetańska

  Najświętsza Maryja Panna Loretańska

  10 grudnia – wspomnienie

  Włoskie sanktuarium maryjne w Loreto, posiadające relikwię Świętego Domu z Nazaretu, promieniuje na cały świat chrześcijański od ponad siedmiu wieków. Związany z nim kult Matki Bożej Loretańskiej dotarł do Polski już w XV w. W roku 1643 król Władysław IV ufundował na warszawskiej Pradze kopię Świętego Domu, ustanawiając jego kustoszami bernardynów, którzy umieścili w nim figurę Madonny. Ściągali tu pątnicy z odległych okolic, aż do czasu zniszczenia kościoła i klasztoru w 1811 r. W pierwszej połowie XX w. odnowicielem kultu stał się bł. Ignacy Kłopotowski. Z jego inicjatywy powstało polskie Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

 • 11.02 – Wspomnienie NMP z Lourdes

  Sanktuarium w Lourdes

  Najświętsza Maryja Panna z Lourdes

  Światowy Dzień Chorego

  11 lutego – wspomnienie dowolne  

  Niepokalana Dziewica objawiła się św. Bernadecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy Grocie Masabielskiej. Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.

 • 12.09 – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

  Imię Maryi

  Najświętsze Imię Maryi

  12 września – wspomnienie dowolne  

  Święto imienia Maryi zostało ustanowione przez papieża Innocentego XI na pamiątkę zwycięstwa jakie w dniu 12 września 1683 roku, wojska austriacko-polsko-niemieckie dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696), odniosły nad oblegającą Wiedeń armią imperium osmańskiego kierowaną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę.

 • 12.12 – Wspomnienie NMP z Guadalupe

  NMP z Guadalupe

  Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe

  12 grudnia – wspomnienie dowolne

  W roku 1531 na wzgórzu Tepeyac nieopodal miasta Meksyk, na terytorium dzisiejszego Meksyku, Dziewica Maryja objawiła się Juan Diego Cuauhtlatoatzin z plemienia tamtejszych Indian. Na jego płaszczu w cudowny sposób utrwalił się Jej wizerunek, który miejscowi wierni aż do dziś otaczają wielką czcią. Przez tego Świętego, obdarzonego nieskazitelną wiarą, Święta Boża Rodzicielka i Matka Kościoła wzywa wszystkie narody do miłości Chrystusa. Wspomnienie NMP z Guadalupe zostało wprowadzone do Kalendarza liturgicznego po kanonizacji Juana Diego 31 lipca 2002r.

 • 13.05 – Wspomnienie NMP Fatimskiej

  Fatima

  Najświętsza Maryja Panna Fatimska

  13 maja – wspomnienie dowolne

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos (1907-2005) – ukazała się Matka Najświętsza.
  Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy do nich: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Objawienia powtarzały się każdego 13 dnia miesiąca, aż do października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi (przy obecności 70 tys. ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy".

 • 13.08 – Święto NMP Kalwaryjskiej

  MB Kalwaryjska

  Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska

  Archidiecezja krakowska

  13 sierpnia – święto

  Wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski ufundował w roku 1602 sanktuarium składające się z zespołu kościołów i kaplic poświęconych Męce Pańskiej. Wierni rozważają przy nich stacje Męki Pańskiej. Rozważają również tajemnice współcierpienia Matki Bolesnej oraz Jej zaśnięcia i wniebowzięcia. Od roku 1641 w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się otaczany wielką czcią obraz Matki Bożej. Uroczyście koronował go 1887 roku kard. Albin Dunajewski (1817-1894).

 • 15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  Efez - Domek Matki Bożej

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  15 sierpnia – uroczystość  

  Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem maryjnym. Na wschodzie obchodzono je już w VI wieku. Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się kłosy zbóż, owoce i kwiaty.
  Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII dnia 1.11.1950 roku w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus" (łac. Nieskończenie Hojny Bóg):

  "…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei. VI, 105)

 • 15.09 – Wspomnienie NMP Bolesnej

  Matka Boża Bolesna

  Najświętsza Maryja Panna Bolesna

  15 września – wspomnienie

  Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem, głęboko współcierpiała ze swoim Synem z złączyła się macierzyńskim sercem z Jego ofiarą. Najświętsza Dziewica ofiarując Jezusa w świątyni i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieją i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą matką w porządku łaski. (zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele.)

 • 16.07 – Wspomnienie NMP z Góry Karmel

  Matka Boża Karmelitańska

  Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel

  16 lipca – wspomnienie

  Pismo Święte opiewa piękno góry Karmel, na której prorok Eliasz bronił czystości wiary Izraela w Boga żywego (1 Krl 18,42-45). Pod koniec wieku XII po Chr. na górze Karmel osiedli pustelnicy, którzy założyli tam zakon kontemplacyjny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

  Sanktuarium NMP Szkaplerznej w Czernej »
 • 16.11 – Wspomnienie NMP Ostrobramskiej

  Matka Boża Ostrobramska

  NMP Ostrobramska, Matka Miłosierdzia

  16 listopada – wspomnienie dowolne

  Od XVI wieku czczono w Ostrej Bramie w Wilnie wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Gdy obraz uległ zniszczeniu, zastąpiono go nowym, który zasłynął łaskami i został ukoronowany w roku 1927.

Facebook