• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Maryja

 • 19.09 – Wspomnienie MB z La Salette

  Matka Boża z Lasalette

  Matka Boża z La Salette

  19 września – wspomnienie w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów

  W La Salette, we Francji, 19 września 1846 r. Najświętsza Maryja Panna ukazała się dwójce małych dzieci Melanii Calvat i Maksyminowi Giraud. Mówiła o karze, którą ciężko Jej powstrzymać. Kara jest Bożą sprawiedliwością, bo ludzie grzeszą, naruszając świętość niedzieli. „Jak długo jeszcze będę cierpiała za was?” – pytała Matka Boża.
  Na miejscu objawień już w 1852 r. zaczęto budować kościół, który ukończono w 1865 r. Papież Leon XIII nadał mu w 1879 r. tytuł bazyliki mniejszej.

 • 20.02 – Wspomnienie św. Franciszka i Hiacynty Marto

  Dzieci z Fatimy

  św. Franciszek i Hiacynta Marto, dzieci z Fatimy

  20 lutego – wspomnienie dowolne

  Franciszek (Francisco Marto, 11.06.1908-04.04.1919) oraz Hiacynta (Jacinta Marto, 11.03.1910-20.02.1920) to rodzeństwo portugalskich dzieci, którym w Fatimie w 1917 roku, ukazała się Maryja. Objawień doświadczyła także Łucja (Lúcia dos Santos, 22.03.1907-13.02.2005). Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy do dzieci: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Objawienia powtarzały się każdego 13 dnia miesiąca, aż do października. Dzieci zostały beatyfikowane w Fatimie 13.05.2000 przez Jana Pawła II, a kanonizowane – 13.05.2017 przez papieża Franciszka w 100-lecie Objawień fatimskich.

 • 20.05 – Święto NMP Matki Kościoła

  Matka Kościoła

  Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła

  Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto

  20 maja 2024 roku

  Święto Maryi, Matki Kościoła (łac. Mater Ecclesiae), obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

 • 21.11 – Wspomnienie Ofiarowania NMP

  Prezentacja Marii w świątyni

  Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

  21 listopada – wspomnienie

  Dzisiejszy dzień jest pamiątką poświęcenia "nowego kościoła Najświętszej Maryi Panny", zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej w roku 543. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia pod natchnieniem Ducha Świętego.

 • 22.08 – Wspomnienie NMP Królowej

  NMP Królowa

  Najświętsza Maryja Panna Królowa

  22 sierpnia – wspomnienie

  Maryja jest Matką Chrystusa, którego królestwo trwa wiecznie. Dlatego lud chrześcijański od wieków czci Ją jako Królową i zdobi koronami Jej wizerunki.
  Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11.10.1954 – w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

 • 24.05 – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

  Turyński wizerunek Maryi Wspomożycielki Wiernych

  NMP Wspomożycielka Wiernych

  24 maja  – wspomnienie

  Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich zostało ono wprowadzone w Polsce.
  Jedno z najsłynniejszych Sanktuariów poświęconych Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych to Bazylika Sheshan w Szanghaju (wschodnie Chiny).

 • 24.09 – Wspomnienie MB od Wykupu Niewolników

  MB Świętojańska

  Matka Boża od Wykupu Niewolników

  24 września – wspomnienie (u Sióstr Prezentek)

  Cudowny Obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników, zwanej także Świętojańską lub Matką Wolności w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie

 • 25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  Antonello da Messina. Virgin Annunciate

  Zwiastowanie Pańskie

  25 marca – uroczystość (→ 8.04.2024)

  Uroczystość Zwiastowania jest świętem Chrystusa i Maryi. Jest świętem Chrystusa, bo oto równo dziewięć miesięcy przed pamiątką Jego narodzin wspominamy chwilę Jego Wcielenia, poczęcia z Ducha Świętego. Jest świętem Maryi, bo mówiąc Bogu swoje „tak”, staje się Ona Jego Matką.

 • 25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  Filippo Lippi, Narodzenie

  Narodzenie Pańskie

  25 grudnia – uroczystość

  Najgłębszy sens uroczystości Bożego Narodzenia wypowiedziany jest w tym, że lud, który jest gotów słuchać Boga, jest przyjęty przez Niego. Jezus Chrystus został posłany na ten świat i stał się naszym Bratem. Z Nim jesteśmy powołani do tego by brać udział we wspaniałości Boga. Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa z wiarą i miłością, stają się dziećmi Bożymi i otrzymują z Jego pełności łaskę po łasce.
  Betlejem (hebr. Bêṯ Leḥem) znaczy dosłownie „Dom Chleba”.

 • 26.08 – Uroczystość NMP Częstochowskiej

  MB Częstochowska

  Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

  26 sierpnia – uroczystość

  Władysław, książę opolski (1326/1332-1401), wybudował na Jasnej Górze klasztor i w 1382 roku sprowadził tu z Węgier paulinów oddając im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami (18.11-27.12.1655).
  W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.

 • 27.06 – Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy

  Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

  Matka Boża Nieustającej Pomocy

  27 czerwca – wspomnienie dowolne

  Obraz NMP Nieustającej Pomocy został w XV wieku przeniesiony z Krety do Rzymu, gdzie zasłynął wielkimi łaskami. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu.W wieku XIX kult rozszerzył się na cały Kościół.

 • 31.05 – Święto Nawiedzenie NMP

  Weyden, Nawiedzenie

  Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

  31 maja – święto

  W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem św. Jana Chrzciciela Kościół czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

  Ain Karim (Ein Kerem) – miasto św. Elżbiety i Zachariasza

 • Bogarodzica – Matka Boża

  Matka Boża Różańcowa

  Bogarodzica – Matka Boża

  Święta, nabożeństwa i dogmaty maryjne

 • KKK I – Boskie macierzyństwo Maryi (495)

  Boskie macierzyństwo Maryi

  KKK 495

  495Maryja, nazywana w Ewangeliach "Matką Jezusa" (J 2,1;19, 25, por. Mt 13, 55; św. Ireneusz), już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona, pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego Pana" (Łk 1, 43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką BożąTheotokos. (por. Sobór Efeski: DS 251).

 • KKK I – Syn Boży… narodził się z Maryi Dziewicy (487-511)

  Syn Boży… narodził się z Maryi Dziewicy

  KKK 487 – 511   ◊   YC

  487 Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa.

 • Litania Loretańska do NMP

  Sanktuarium loretańskie

  Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek nazaretański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angeli w 1294 roku.

 • Maryja Służebnica Pańska

  Maryja Służebnica Pańska

  33. Dostrzeganie w Maryi Służebnicy Pańskiej

  Niektóre dogmaty maryjne – przypomnienie:

  • Bogarodzica (gr. Θεοτόκος - Theotokos) – Matka Boga (III Sobór Powszechny, Efez 431)
  • Niepokalane Poczęcie (Piusa IX, Konstytucją apostolską Ineffabilis Deus, 1854)
  • Wniebowzięcie (Piusa XII, Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus, 1950)
 • Prefacje o Najświętszej Maryi Pannie (nr 55-62)

  Prefacje o Najświętszej Maryi Pannie (nr 55 – 62)

  Obrzędy Mszy św.

 • Różaniec – 20 tajemnic Jezusa, Maryi i… moich

  Różaniec

  Różaniec – 20 tajemnic Jezusa, Maryi i… moich

  W październiku, ale nie tylko…

  Różaniec do Granic »

 • Różaniec do Granic (2017)

  Różaniec do Granic

  7 października 2017 roku

Facebook