• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Maryja

 • Sanktuaria świata

  Guadalupe

  Sanktuaria świata

  Niektóre z ważnych, współczesnych sanktuariów

 • Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu NMP

  Matka Boże Fatimska

  Zawierzenie  świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

  13 października 2013 roku

  Dzień Maryjny Roku Wiary rozpoczął się modlitewnym czuwaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem w sobotę (12.10) w sanktuarium Madonny Bożej Miłości w Rzymie. W niedzielę – pod koniec Mszy św. wieńczącej Dzień Maryjny – Papież zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

  W pobliżu ołtarza stała figura Matki Bożej Fatimskiej, przywieziona z portugalskiego sanktuarium. Tego dnia bowiem przypadała 96. rocznica szóstego objawienia w Fatimie.

Facebook