• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Nowy Testament

 • 01.05 – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

  św. Józef Robotnik

  św. Józef, rzemieślnik

  1 maja – wspomnienie dowolne

  Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

 • 02.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego

  Giotto, Ofiarowanie, 1304-1306

  Święto Ofiarowania Pańskiego
  Matki Bożej Gromnicznej

  2 lutego  

  Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII wieku zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami.

  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – obchodzony w dniu dzisiejszym – został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku.

 • 03.07 – Święto św. Tomasza, apostoła

  Caravaggio, Niewierny Tomasz

  św. Tomasz, apostoł

  3 lipca – święto

  Św. Tomasz Apostołów nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki się osobiście nie przekonał, że Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał, wyznał paschalną wiarę Kościoła: "Pan mój i Bóg mój". O jego życiu nic pewnego nie wiemy poza tym, co zawiera Ewangelia. Według tradycji dotarł do Indii i tam głosił naukę Chrystusa. Od VI wieku w Edessie 3 lipca wspomina się przeniesienie jego relikwii.

 • 04.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Andriej Rublow, Trójca Święta

  Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  4 czerwca 2023 rok

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 261)
  Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • 05.11 – Wspomnienie św. Zachariasza i Elżbiety

  św. Zachariasz i Elżbieta

  św. Zachariasz i Elżbieta, rodzice św. Jana Chrzciciela

  5 listopada – wspomnienie dowolne

  Św. Zachariasz Kapłan "z oddziału Abiasza". Ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25,59-79). Sprawiedliwy mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie, składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowierzania został porażony niemotą. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię Jan. Ewangelia św. Łukasza wkłada w jego usta hymn "Benedictus", który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja nie podają o jego rodzicach żadnych informacji.

  Św. Elżbieta Żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukasza pochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność - przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, "że dla Boga nie ma nic niemożliwego". Maryja odwiedziła spokrewnioną z nią Elżbietę, która za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego." Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania. Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych.

 • 06.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

  The Adoration of the Magi

  Objawienie Pańskie (Epifania)
  Trzech Króli

  6 stycznia  

  Uroczystość należy do najstarszych świąt w Kościele. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia. Na Zachodzie Uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

 • 06.05 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  Apostoł Jakub i Filip

  Święci Apostołowie Filip i Jakub

  6 maja – święto 

  Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca" i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14,8-9).  Pochowany został prawdopodobnie w Hierapolis (Anatolia, Turcja).

  Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma Świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15,13nn). Poniósł śmierć męczeńską w 62 roku.

 • 06.08 – Święto Przemienienia Pańskiego

  Góra Tabor

  Przemienienie Pańskie

  6 sierpnia – święto

  Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenia wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

 • 07.01 – Święto Chrztu Pańskiego

  Chrzest Chrystusa

  Święto Chrztu Pańskiego

  Niedziela po Uroczystości Objawienia Pańskiego

  7 stycznia 2024 roku  

  KKK 1171 Święto Chrztu Pańskiego kończy cykl obchodów "skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego."

  Dzisiaj kończy się Okres Narodzenia Pańskiego.

 • 11.06 – Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

  św. Barnaba, apostoł

  św. Barnaba, apostoł

  11 czerwca – wspomnienie

  Święty Barnaba pochodził z Cypru. W Jerozolimie przyjął chrześcijaństwo i całą swoją majętność przekazał Apostołom. On wprowadził św. Pawła do jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej. Potem go odszukał w Tarsie, przyprowadził do Antiochii i na wyraźne polecenie Ducha Świętego towarzyszył Apostołowi Narodów podczas jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Po soborze jerozolimskim wrócił na Cypr, gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku.

 • 14.05 – Święto św. Macieja, apostoła

  św. Maciej, Apostoł

  św. Maciej, apostoł

  14 maja – święto

  Święty Maciej był uczniem Jezusa, towarzyszący Mu od samego chrztu. Został wybrany na apostoła na miejsce Judasza (Dz 1, 15-26). Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.

 • 17.10 – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

  św. Ignacy Antiocheński

  św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik

  17 października – wspomnienie

  Ignacy (zwany Teoforem) urodził się ok. 30 roku. Według starej tradycji, miał być tym dzieckiem, które Jezus postawił przed swoimi uczniami i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18,1-4).
  Był trzecim z kolei biskupem Antiochii (po św. Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu), prawdopodobnie w latach 70-107. Skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta został przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską 20 grudnia około roku 107 za panowania cesarza Trajana.
  W drodze do Rzymu wysłał siedem listów do różnych Kościołów. W tych listach wyłożył naukę o Chrystusie, o Kościele i o życiu chrześcijańskim. W Antiochii czczono go w tym dniu już w IV wieku.
  Jest świętym Kościoła katolickiego oraz prawosławnego i jednym z pierwszych ojców Kościoła (Ojcowie Apostolscy). Jego imię wymienione jest w I Modlitwie Eucharystycznej (Kanon rzymski).

 • 18.10 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

  Frans Hals, Święty Łukasz

  św. Łukasz, Ewangelista

  18 października – święto

  Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej (greckiej). Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła.

 • 19.03 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

  Gaetano Gandolfi, Sen Józefa

  św. Józef, Oblubieniec NMP

  19 marca – uroczystość

  Józef, ubogi cieśla z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem Kościoła.

 • 21.09 – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

  Powołanie św. Mateusza

  św. Mateusz, apostoł i ewangelista

  21 września – święto

  Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus. Marek podaje, że miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego Ewangelia najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

 • 22.02 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

  Ołtarz katedry św. Piotra

  Katedra św. Piotra Apostoła

  22 lutego – święto

  Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

 • 22.07 – Święto św. Marii Magdaleny

  Maria Magdalena

  św. Maria Magdalena

  22 lipca – święto

  Maria z Magdali (Magdalena), wierna uczennica Chrystusa Pana, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16, 9). Na początku III wieku św. Hipolit nazwał ją Apostołką Apostołów, ponieważ to ona oznajmiła uczniom o zmartwychwstaniu Jezusa. Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku.
  W czerwcu 2016 roku wspomnienie św. Marii Magdaleny zostało przez papieża Franciszka podniesione do rangi święta.

 • 24.06 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  Narodziny Jana Chrzciciela

  Narodzenie św. Jana Chrzciciela

  24 czerwca – uroczystość

  O świętym Janie wiemy bardzo dużo dzięki przekazom Ewangelii. Odegrał on wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia – prorocy zapowiadali go jako tego, który przygotuje drogę Panu. Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Został dotknięty działaniem Ducha Świętego już wówczas, gdy przebywał w łonie swojej matki. Z tej właśnie okazji Kościół wyjątkowo czci nie tylko dzień jego męczeństwa (29 sierpnia), ale także dzień jego narodzin. Urodził się pół roku przed Jezusem. Wiódł życie pustelnicze. W wieku ok. 30 lat zaczął nauczać, głosząc nawrócenie. Na znak pokuty udzielał ludziom chrztu w Jordanie, zapowiadając bliskie nadejście Chrystusa. Jan nie wahał się publicznie oskarżać Heroda o niemoralne życie. Z tego powodu został uwięziony i zamordowany.

 • 24.08 – Święto św. Bartłomieja, apostoła

  św. Bartlomiej

  św. Bartłomiej, apostoł

  24 sierpnia – święto

  Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, który zaliczył Bartłomieja do grona Apostołów. Według tradycji głosił on Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.

 • 25.01 – Święto Nawrócenia św. Pawła

  Nawrócenie św. Pawła

  Nawrócenie św. Pawła

  25 stycznia – święto  

  Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

Facebook