• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Papież

 • Papież Benedykt XVI (2005-2013)

  Benedetto XVI

  Papież Benedykt XVI (2005 – 2013)

  Joseph Ratzinger (16.04.1927 – 31.12.2022)

  Sylwetka Benedykta XVI

  Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1951 r. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, a następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.

 • Papież Franciszek (od 13.03.2013)

  papa Francesco

  Papież Franciszek (od 13.03.2013)

  Jorge Mario Bergoglio SI

  ur. 17.12.1936 w Buenos Aires

  19.03.2013 – Inauguracja pontyfikatu

   

  Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PAPAM…

 • Papież Jan Paweł II (1978-2005)

  Jan Paweł II

  Papież Jan Paweł II (1978 – 2005)

  Karol Józef Wojtyła (18.05.1920 - 2.04.2005)

  Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.
  16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego.
  Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku. Liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 22 października.

 • Papież Jan XXIII (1958–1963)

  bł. Jan XXIII

  Papież Jan XXIII (1958 – 1963)

  Angelo Giuseppe Roncalli (25.11.1881 – 3.06.1963)

  Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany papieżem w 1958 roku po śmierci Piusa XII. Zwołał Sobór Watykański II, ogłosił osiem encyklik, z których najważniejsze to "Mater et Magistra" oraz "Pacem in terris". Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 roku, razem z papieżem Piusem IX. W liturgii wspominany jest 11 października – w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Sobór Watykański II.
  Kanonizowany, wraz z Janem Pawłem II, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27.04.2014 roku.

 • Papież Paweł VI (1963–1978)

  Paweł VI

  Papież Paweł VI (1963 – 1978)

  Giovanni Battista Montini (26.09.1897 – 6.08.1978)

  Giovanni Battista Montini – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papieżem został wybrany dniu 21 czerwca 1963. Beatyfikowany przez papieża Franciszka 19 października 2014 w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Jego wspomnienie liturgiczne zostało wyznaczone na 29 maja, dzień rocznicy przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Kanonizowany 14.10.2018 roku

 • Papież w Kościele

  Wręczenie kluczy św. Piotrowi

  Papież w Kościele

  Katecheza (I/19): Ukazywanie szczególnego miejsca i roli papieża w Kościele

 • Poczet papieży – od św. Piotra do Franciszka

  Godło Stolicy Apostolskiej i Papiestwa

  Poczet papieży – od św. Piotra do Franciszka

  Biskupi Rzymu w kalendarzu liturgicznym

  Lista papieży – oficjalnie uznana przez Kościół katolicki – jaką w 1942 roku opracował Archiwista Watykański, kardynał Giovanni Mercati (1866-1957).

  Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam:
  Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

  Mt 16, 17-19

Facebook