• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Święta ruchome

 • 01.06 – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana

  Chrystus Najwyższy i Wieczney Kapłan

  Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan

  Czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego

  1 czerwca 2023 roku – święto

  Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku.

 • 02.01 – 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

  Betlejem

  2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

  Niedziela pomiędzy 1 stycznia a Niedzielą Chrztu Pańskiego

  2 stycznia 2022 roku

  Na początku było Słowo,
  a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
  Ono było na początku u Boga.
  Wszystko przez Nie się stało,
  a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

 • 04.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Andriej Rublow, Trójca Święta

  Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  4 czerwca 2023 rok

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 261)
  Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • 07.01 – Święto Chrztu Pańskiego

  Chrzest Chrystusa

  Święto Chrztu Pańskiego

  Niedziela po Uroczystości Objawienia Pańskiego

  7 stycznia 2024 roku  

  KKK 1171 Święto Chrztu Pańskiego kończy cykl obchodów "skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego."

  Dzisiaj kończy się Okres Narodzenia Pańskiego.

 • 08.06 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  Boże Ciało

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

  Czwartek po Uroczystości Najświętszej Trójcy

  8 czerwca 2023 roku

  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

 • 14.02 – Środa Popielcowa

  Julian Fałat, Popielec

  Środa Popielcowa

  14 lutego 2024 roku

  Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, który dziś się rozpoczyna trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

 • 16.06 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Serce Jezusa

  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Piątek po oktawie Bożego Ciała

  16 czerwca 2023 roku

  Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa.
  Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się powszechne w całym Kościele, przyczyniło się do tego dwoje świętych żyjących w wieku XVII: św. Jan Eudes (1601-1680) i św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690). Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod wpływem objawień, jakie otrzymała.

 • 17.06 – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

  Niepokalane Serce NMP

  Niepokalane Serce NMP

  Sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa – wspomnienie

  17 czerwca 2023 roku

  O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany "twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi") rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. 13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku.

 • 26.11 – Uroczystość Króla Wszechświata

  Ikona Roku Wiary

  Jezus Chrystus, Król Wszechświata

  Ostatnia (34.) niedziela roku liturgicznego

  26 listopada 2023 roku – uroczystość

  Uroczystość wprowadził w 1925 roku papież Pius XI. Był to czas po zakończeniu I wojny światowej, wydarzeniach w Rosji oraz kryzysie ekonomicznym na Zachodzie. Ogłoszenie święta wypadło również w 1600. rocznicę zakończenia Soboru nicejskiego (325r.) na którym to określono, iż Jezus jest "współistotny" Ojcu. 
  Po Mszy św. – przed Najświętszym Sakramentem – akt poświęcenia rodziny ludzkiej Najświętszemu Sercu Jezusa.

  "Ojcze nasz, który jesteś w niebie… przyjdź królestwo Twoje…"

 • 29.05 – Święto NMP Matki Kościoła

  Matka Kościoła

  Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła

  Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto

  29 maja 2023 roku

  Święto Maryi, Matki Kościoła (łac. Mater Ecclesiae), obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

 • 29.10 – Rocznica poświęcenia kościoła własnego

  Kościół św. Kazimierza

  Rocznica poświęcenia kościoła własnego

  Ostatnia niedziela października

  29 października 2023 roku – uroczystość   Facebook

  Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła, wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia…

  W katedrze oraz w kościołach i kaplicach niepoświęconych, a także w tych kościołach, które rocznicę poświęcenia obchodzą w innym terminie: 30. Niedziela zwykła.

 • 31.12 – Święto Świętej Rodziny z Nazaretu

  Peter Paul Rubens. Święta Rodzina z Elżbietą i Janem Chrzcicielem (ok. 1634)

  Święta Rodzina z Nazaretu, Jezus, Maryja i Józef

  Niedziela (lub piątek) w oktawie Narodzenia Pańskiego

  31 grudnia 2023 roku – święto

  Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego.
  św. Paweł VI

Facebook