• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Wielkanoc

 • 01.04 – Poniedziałek Wielkanocny

  Wieczerza w Emaus.

  Poniedziałek Wielkanocny

  1 kwietnia 2024 roku

  Przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

 • 05.05 – 6. Niedziela Wielkanocna

  Saint John the Evangelist

  VI Niedziela Wielkanocna

  5 maja 2024 roku

  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

 • 07.04 – 2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

  Benedykt XVI błogosławi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego

  II Niedziela Wielkanocna (Biała),
  czyli Miłosierdzia Bożego

  7 kwietnia 2024 roku

  "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 • 12.05 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Jan Matejko, Wniebowstąpienie

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  VII Niedziela Wielkanocna

  12 maja 2024 roku

  KKK 665 Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci (por. Dz 1,11), które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi (por. Kol 3,3).

 • 14.04 – 3. Niedziela Wielkanocna

  Zmartwychwstanie

  III Niedziela Wielkanocna

  14 kwietnia 2024 rok

  Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam".

 • 21.04 – 4. Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

  Uratowana czerna owieczka

  IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

  Światowy Dzień Modlitw o Powołania

  21 kwietnia 2024 roku

  Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.

 • 28.04 – 5. Niedziela Wielkanocna

  Winorośl właściwa

  V Niedziela Wielkanocna

  28 kwietnia 2024 roku

  "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy."

 • 30.03 – Wigilia Paschalna w Wielką Noc

  Całun Turyński

  Wigilia Paschalna w Wielką Noc

  Noc z soboty na niedzielę – 30/31 marca 2024 roku

  Liturgia Wigilii Paschalnej – najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku – należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.
  Dzisiejsza celebracja składa się z czterech części, których ośrodkiem są dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Liturgię Wigilii powinno rozpoczynać się dopiero po zapadnięciu zmroku w sobotę.

 • 31.03 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Apostołowie Piotr i Jan biegnący do grobu Chrystusa w poranek Zmartwychwstania

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  31 marca 2024 rok

  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem…

Facebook