• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Wielki Post

 • 03.03 – 3. Niedziela Wielkiego Postu

  Rembrandt, Mojżesz z Dziesięcioma Przykazaniami

  III Niedziela Wielkiego Postu

  3 marca 2024 roku

  W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie…

 • 10.03 – 4. Niedziela Wielkiego Postu

  Nikodem i Jezus na dachu

  IV Niedziela Wielkiego Postu

  Lætare – Wesel się

  10 marca 2024 roku

  Niedzielę tę określamy mianem Lætare. Nazwa pochodzi od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście (introit) tej niedzieli: Laetare, Ierusalem… Wesel się Jeruzalem…
  Zgodnie z dawną tradycją liturgiczną, w dniu dzisiejszym kapłan może ubrać ornat koloru różowego, który jest połączeniem fioletu z bielą i oznacza radość pośród pokuty.

 • 14.02 – Środa Popielcowa

  Julian Fałat, Popielec

  Środa Popielcowa

  14 lutego 2024 roku

  Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, który dziś się rozpoczyna trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

 • 14.09 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

  Odnalezienie relikwii Krzyża

  Podwyższenie Krzyża Świętego

  14 września – święto

  Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V w. oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, tj. 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele. Święto nawiązuje także do odnalezienia relikwii Jezusowego Krzyża przez cesarzową św. Helenę.

 • 17.03 – 5. Niedziela Wielkiego Postu

  św. Filip, Apostoł

  V Niedziela Wielkiego Postu

  17 marca 2024 roku

  Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa".


  W V Niedzielę Wielkiego Postu, zgodnie ze starą tradycją, zasłaniamy krzyże w naszych kościołach, aby w uroczysty sposób odsłonić je podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

 • 18.02 – 1. Niedziela Wielkiego Postu

  Sandro Boticelli, Trzy pokusy Jezusa (fragment)

  I Niedziela Wielkiego Postu

  18 lutego 2024 roku

  Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
  A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód…

 • 24.03 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  Wjazd do Jerozolimy

  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  24 marca 2024 roku

  Hosanna na wysokości.
  Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
  Hosanna na wysokości…

 • 25.02 – 2. Niedziela Wielkiego Postu

  Rafael Santi, Przemienienie

  II Niedziela Wielkiego Postu

  25 lutego 2024 roku

  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
  Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła.

 • 28.03 – Wielki Czwartek – Msza Krzyżma

  Oliwka

  WIELKI CZWARTEK – Msza Krzyżma, czyli olejów

  28 marca 2024 roku – przed południem

  W Wielki Czwartek przed południem odprawiana jest Msza Krzyżma. Tę Eucharystię sprawuje się w katedrze w godziny przedpołudniowe. Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.W czasie tej liturgii biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo. Te oleje używane są podczas sprawowania sakramentów w ciągu całego roku.

 • 28.03 – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

  Ostatnia Wieczerza

  WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej

  Dzień ustanowienia sakramentu EUCHARYSTII oraz KAPŁAŃSTWA

  28 marca 2024 roku – wieczór

  Dzisiaj – przed południem – sprawuje tylko jedną Eucharystię. W kościołach katedralnych odprawiana jest Msza Krzyżma.
  Wieczorem we wszystkich kościołach (również katedralnych) uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej celebrują wszyscy kapłani danej wspólnoty (parafii, klasztoru itp.). Rozpoczyna ona obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa.

 • 29.03 – Wielki Piątek Męki Pańskiej

  Hieronim Bosch (1450-1516). Chrystus dźwiga krzyż

  Wielki Piątek Męki Pańskiej

  29 marca 2024 roku

  W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

 • 30.03 – Wielka Sobota – Czuwanie przy Grobie Pańskim

  Caravaggio. Złożenie do grobu

  WIELKA SOBOTA – Czuwanie przy Grobie Pańskim

  30 marca 2024 roku

  Dziś cały Kościół jest pogrążony w milczeniu. Milczenie to rodzi się nie tylko z "grobowej ciszy", bo "zabrano nam Pana", lecz także z innego powodu. Kościół wraz z całym stworzeniem wyczekuje wyzwolenia z mocy Złego. Dziś Chrystus zstąpił do otchłani. Zstąpił do każdej "otchłani" - otchłani naszych cierpień, poczucia bezsilności, samotności, oszczerstw i wreszcie do otchłani naszej grzeszności. Czekamy na Pana w milczeniu, pragnąc uwolnienia od tego, co nas samych często strąca do piekieł. Jezus zna "otchłań" każdego z nas.

 • Droga krzyżowa

  Duccio di Buoninsegna, Ukrzyżowanie

  Droga krzyżowa

  W piątki Wielkiego Postu i nie tylko wtedy…

  K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

  W. Że przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 • Gorzkie żale

  Krzyż w Bazylice św. Mikołaja w Barii

  Gorzkie Żale

  Pieśni o męce Pańskiej

  Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.
  Tekst opublikowano w 1707 roku.

  Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.
  Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice.
  Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają.
  Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie?

 • Prefacje okresu Wielkiego Postu (nr 8-19)

  Prefacje okresu Wielkiego Postu (nr 8 – 19)

  Obrzędy Mszy św.

 • Wielki Post

  Ukrzyżowanie

  Wielki Post

  40 dni

  Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodów Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty.

 • Wielki Post – cenne 40 dni

  Do krzyża

  Wielki Post – cenne 40 dni

  Katecheza (I/53): Doskonalenie wiary w czynach pokutnych okresu Wielkiego Postu

   

  Wielki Post trwa 40 dni oraz 6 niedziel. Rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w czwartek Wielkiego Tygodnia (po porannej Mszy Krzyżma). Kolejne trzy dni (Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę) nazywamy Triduum Paschalnym

Facebook