• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Częstochowa 1991

Historia Światowych Dni Młodzieży

Od pomysłu Jana Pawła II do spotkania w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez Jana Pawła II, który w 1985 roku zaprosił młodych całego świata do Rzymu. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, kolejni papieże przewodniczyli międzynarodowym spotkaniom w wybranych miastach na świecie. Każdego roku natomiast (w Niedzielę Palmową) organizowane są obchody diecezjalne Dni Młodzieży.

Międzynarodowe obchody ŚDM – informacje szczegółowe »

1984 — Spotkanie z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia

Rzym: Plac św. Piotra, Niedziela Palmowa (15 kwietnia 1984)
Ojciec Święty Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przekazuje młodzieży Krzyż Roku Świętego (22 kwietnia 1984)

1985 — Spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży

Rzym: Plac św. Piotra, Niedziela Palmowa (31 marca 1985)
Ojciec Święty Jan Paweł II dedykuje młodym List Apostolski do młodych (31 marca 1985) oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży (20 grudnia 1985)
Hymn: Zostań tutaj z nami

1986 — I Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3,15)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (23 marca 1986)

1987 — II Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)
Obchody międzynarodowe: Buenos Aires, Argentyna (11-12 kwietnia 1987)
Hymn: Naszą drogą miłość jest

1988 — III Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (27 marca 1988)

1989 — IV Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (19 marca 1989)
Obchody międzynarodowe: Santiago de Compostela, Hiszpania (15-20 sierpnia 1989)
Hymn: Jesteśmy młodymi roku 2000

1990 — V Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15,5)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (8 kwietnia 1990)

1991 — VI Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8,15)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (24 marca 1991)
Obchody międzynarodowe: Częstochowa, Polska (10-15 sierpnia 1991)
Hymn: Abba Ojcze

1992 — VII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (12 kwietnia 1992)

1993 — VIII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (4 kwietnia 1993)
Obchody międzynarodowe: Denver, USA (10-15 sierpnia 1993)
Hymn: Jesteśmy jednym ciałem

1994-95 — IX/X Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (27 marca 1994)
Obchody międzynarodowe: Manila, Filipiny (10-15 stycznia 1995)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (9 kwietnia 1995)
Hymn: Głośmy miłość na cały świat

1996 — XI Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (31 marca 1996)

1997 — XII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38-39)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (23 marca 1997)
Obchody międzynarodowe: Paryż, Francja (19-24 sierpnia 1997)
Hymn: Panie i Mistrzu

1998 — XIII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14,26)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (5 kwietnia 1998)

1999 — XIV Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Ojciec was miłuje (J 16,27)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (28 marca 1999)

2000 — XV Światowy Dzień Młodzieży

Temat: A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (6 kwietnia 2000)
Obchody międzynarodowe: Rzym, Włochy (15-20 sierpnia 2000)
Hymn: Emmanuel

2001 — XVI Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (8 kwietnia 2001)

2002 — XVII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5,13-14)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (24 marca 2002)
Obchody międzynarodowe: Toronto, Kanada (23-28 lipca 2002)
Hymn: Światłość świata

2003 — XVIII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Oto Matka twoja (J 19,27)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (13 kwietnia 2003)

2004 — XIX Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (4 kwietnia 2004)

2005 — XX Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (20 marca 2005)
Obchody międzynarodowe: Kolonia, Niemcy (16-21 sierpnia 2005)
Hymn: Venimus adorare eum

2006 — XXI Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119,105)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (9 kwietnia 2006)

2007 — XXII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (8 kwietnia 2007)

2008 — XXIII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (16 marca 2008)
Obchody międzynarodowe: Sydney, Australia (15-20 lipca 2008)
Hymn: Otrzymacie moc

2009 — XXIV Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1Tm 4,10)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (5 kwietnia 2009)

2010 — XXV Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10,17)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (28 marca 2010)

2011 — XXVI Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2,7)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (17 kwietnia 2011)
Obchody międzynarodowe: Madryt, Hiszpania (16-21 sierpnia 2011)
Hymn: Mocni w wierze

2012 — XXVII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Radujcie się zawsze w Panu! (Flp 4,4)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (1 kwietnia 2012)

2013 — XXVIII Światowy Dzień Młodzieży

Temat: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (24 marca 2013)
Obchody międzynarodowe: Rio de Janeiro, Brazylia (23-29 lipca 2013)
Hymn: Nadzieja poranka

2014 — XXIX Światowy Dzień Młodzieży * SŁOWO (kerygmat)

Temat: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,3)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (13 kwietnia 2014)

2015 – XXX Światowy Dzień Młodzieży * SAKRAMENTY (liturgia)

Temat: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8)
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (29.03.2015)

2016 – XXXI Światowy Dzień Młodzieży * CARITAS (diakonia)

Temat: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7) 
Obchody diecezjalne: Niedziela Palmowa (20.03.2016)
Obchody międzynarodowe: Kraków, Polska (26-31.07.2016)
Hymn: Błogosławieni miłosierni

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook