• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Oficjalne logo

XXXI ŚDM – ogólnokościelny program przygotowań

2014 → 2015 → 2016

Ojciec Święty Franciszek zatwierdził tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży, wytyczając w ten sposób etapy duchowego przygotowania, które w ciągu trzech lat doprowadzi młodych do obchodów międzynarodowego spotkania z Następcą Świętego Piotra, jakie odbędzie się w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku.
W Polsce do programu przygotowań włączono także tematy zaproponowane przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialną za Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 – SŁOWO (kerygmat)

"Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3)

XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015 – SAKRAMENTY (liturgia)

"Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8)

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016 – CARITAS (diakonia)

"Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7)

Zobacz

ŚDM – oficjalne serwisy informacyjne i kontakty

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook