• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

People to People, Prayer to Prayer

Modlitewne przygotowanie do ŚDM w Krakowie

P2P – People to People, Prayer to Prayer

Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie sam się nie przygotuje. Jeżeli chcemy, żeby w 2016 roku wydarzyło się coś wyjątkowego, to musimy zacząć działać już teraz. Czas przejść do konkretów. Adwent jest doskonałą okazją, żeby to zrobić. Jak? Chcemy zaprosić Was wszystkich do udziału w akcji P2P - czyli People to People, Prayer to Prayer (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę). Nie ma lepszego pomysłu na rozpoczęcie przygotowań do ŚDM, niż wspólna modlitwa.

A jeśli modlitwa, to koniecznie różaniec. Bo różaniec to ludzie. Żywi ludzie. Nie jest metodą modlitewną, nie jest kościelnym nabożeństwem, nie jest przedmiotem religijnego kultu - choć po części wszystkim tym jest. Różaniec to żywy człowiek, ze wszystkim, co w sobie nosi, ze wszystkim, co jest jego życiem, ze wszystkim tym, co jest jego tajemnicą. W Adwencie chcemy ożywić go w nas i chcemy, żeby on nas ożywiał.


Modlitwa za Światowe Dni Młodzieży

Oficjalna modlitwa przed ŚDM

Diecezjalna Sztafeta Modlitwy

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze Niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook