• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Międzynarodowe obchody Światowych Dni Młodzieży

Szczegółowe informacje o spotkaniach międzynarodowych

Wszystkie Światowe Dni Młodzieży (diecezjalne i międzynarodowe) »

1984

Spotkanie z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia

Rzym – Plac św. Piotra, Niedziela Palmowa (15 kwietnia 1984)
Ojciec Święty Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przekazuje młodzieży Krzyż Roku Świętego (22 kwietnia 1984)

1985

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży

Rzym – Plac św. Piotra, Niedziela Palmowa (31.03.1985)
Ojciec Święty Jan Paweł II dedykuje młodym List Apostolski "Zawsze wierni" (31.03.1985)
oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży (20.12.1985)
Hymn: Zostań tutaj z nami

1987

II Światowy Dzień Młodzieży

Argentyna – Buenos Aires, 11-12.04.1987

Temat: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)
Hymn: Naszą drogą miłość jest

1989

IV Światowy Dzień Młodzieży

Hiszpania – Santiago de Compostela, 15-20.08.1989

Temat: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6)
Hymn: Jesteśmy młodymi roku 2000

1991

VI Światowy Dzień Młodzieży

Polska – Częstochowa, 10-15.08.1991

Temat: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8,15)
Hymn: Abba Ojcze

1993

VIII Światowy Dzień Młodzieży

USA – Denver, 10-15.08.1993

Temat: Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)
Hymn: Jesteśmy jednym ciałem

1994/95

IX/X Światowy Dzień Młodzieży

Filipiny – Manila, 10-15.01.1995

Temat: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21)
Hymn: Głośmy miłość na cały świat

1997

XII Światowy Dzień Młodzieży

Francja – Paryż, 19-24.08.1997

Temat: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38-39)
Hymn: Panie i Mistrzu

2000

XV Światowy Dzień Młodzieży

Włochy – Rzym, 15-20.08.2000

Temat: A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14)
Hymn: Emmanuel

2002

XVII Światowy Dzień Młodzieży

Kanada – Toronto, 23-28.07.2002

Temat: Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5,13-14)
Hymn: Światłość świata

2005

XX Światowy Dzień Młodzieży

Niemcy – Kolonia, 16-21.8.2005

Temat: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Hymn: Venimus adorare eum

2008

XXIII Światowy Dzień Młodzieży

Australia – Sydney, 15-20.07.2008

Temat: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Hymn: Otrzymacie moc

2011

XXVI Światowy Dzień Młodzieży

Hiszpania – Madryt, 16-21.08.2011

Temat: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2,7)
Hymn: Mocni w wierze

2013

XXVIII Światowy Dzień Młodzieży

Brazylia – Rio de Janeiro, 23-29 lipca 2013

Temat: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19)
Hymn: Nadzieja poranka

2016

XXXI Światowy Dzień Młodzieży

Polska – Kraków, 26-31.07.2016

Temat: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)
Hymn: Błogosławieni miłosierni

2019

XXXIV Światowy Dzień Młodzieży

Panama – Panama, 22-27.01.2019

Temat: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Hymn: Niech Mi się stanie według słowa Twego

2023

XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży

Portugalia – Lizbona, 1-6.08.2023

Temat: "Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39)
Hymn: Powietrze już drga!

 

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook