• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

SDM

Salus Populi Romani

Symbole Światowych Dni Młodzieży

Krzyż i Ikona Matki Bożej pokonują każdego roku długą drogę, aby młodzi całego świata mogli spotkać przy nich Jezusa Chrystusa i zdać sprawę z nadziei, która w nich jest. 

Krzyż ŚDM

Od samego początku wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem ŚDM.

Podarowany młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się "żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata".

Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:

"Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym".

Krzyż ŚDM wędruje po całym świecie docierając do milionów serc.

Wymiary: wys. 380 cm, szer. 175 cm.

Ikona Matki Bożej

Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie.

Wymiary: wys. 118 cm, szer. 79 cm.

XXXI Światowe Dni Młodzieży

ŚDM w Krakowie

Facebook