• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Biskupi krakowscy

W Krakowie od X wieku

 

     

Prohor

ok. 973–986?

 

Prokulf

986–995?

 

Poppon

1000–1008?

 

Gompon

1009–1018?

 

Lambert I

1019–1030

 

Rachelin

1030/1032?–1046?

 

abp Aaron

1046?–1059

 

Lambert II Suła

1061–1071

 

św. Stanisław ze Szczepanowa

1072–1079

 

Lambert III

1082–1101

 

Czasław

1101

 

Baldwin

1102–1109

 

Maurus

1109/1110–1118

 

Radost

1118–1142

 

Robert

1142–1143

 

Mateusz

1143–1166

 

Gedko

1166?–1185?

 

Fulko (Pełka)

1185?–1207

 

bł. Wincenty Kadłubek

1208–1218

Rezygnuje z funkcji biskupiej i wstępuje do cystersów w Jędrzejowie

Iwo Odrowąż

1218–1229

 

Wisław z Kościelca

1229–1242

 

Jan Prandota

1242–1266

 

Paweł z Przemankowa

1266–1292

 

Prokop

1292–1294

 

Jan Muskata

1294–1320

 

Nankier

1320–1326

 

Jan Grot

1326–1347

 

Piotr z Falkowa

1347–1348

 

Jan Bodzanta

1348–1366

 

Florian Mokrski

1367–1380

 

Zawisza Kurozwęcki

1380–1382

 

Jan Radlica

1382–1392

 

Piotr Wysz

1392–1412

→ biskup diecezjalny poznański

Wojciech Jastrzębiec

1412–1423

→ arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

kard. Zbigniew Oleśnicki

1423–1455

 

Tomasz Strzępiński

1455–1460

 

Jakub z Sienna

1461–1463

→ biskup diecezjalny kujawski, następnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Jan Gruszczyński

1463–1464

→ arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Jan Lutek

1464–1471

 

Jan Rzeszowski

1471–1488

 

kard. Fryderyk Jagiellończyk

1488–1503

od 1493 jednocześnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Jan Konarski

1503–1524

 

Piotr Tomicki

1524–1535

 

Jan Latalski

1536–1537

→ arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Jan Chojeński

1537–1538

 

Piotr Gamrat

1538–1545

od 1541 jednocześnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Samuel Maciejowski

1546–1550

 

Andrzej Zebrzydowski

1551–1560

 

Filip Padniewski

1560–1572

 

Franciszek Krasiński

1572–1577

 

Piotr Myszkowski

1577–1591

 

kard. Jerzy Radziwiłł

1591–1600

 

kard. Bernard Maciejowski

1600–1605

→ arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy

Piotr Tylicki

1607–1616

 

Marcin Szyszkowski

1616–1630

 

Andrzej Lipski

1630–1631

 

kard. Jan Albert Waza

1632–1634

 

Jakub Zadzik

1635–1642

 

Piotr Gembicki

1642–1657

 

bp Andrzej Trzebicki

1658–1679

 

Jan Małachowski

1681–1699

 

Stanisław Kazimierz Dąmbski

1700

 

Jerzy Albrecht Denhoff

1701–1702

 

Kazimierz Łubieński

1710–1719

 

Konstanty Felicjan Szaniawski

1720–1732

 

kard. Jan Aleksander Lipski

1732–1746

 

Andrzej Stanisław Załuski

1746–1758

 

Kajetan Sołtyk

1759–1788

 

Feliks Turski

1788–1800

 

Andrzej Gawroński

1805–1813

 

bp Jan Paweł Woronicz

1815–1829

→ arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego

bp Karol Skórkowski

1830–1851

 

kard. Albin Dunajewski

1879–1894

 

kard. Jan Puzyna

1895–1911

 

kard. Adam Stefan Sapieha

1911–1951

od 1925 arcybiskup metropolita

abp Eugeniusz Baziak

1951–1962

do 1962 administrator apostolski (od arcybiskup metropolita lwowski), od 1962 arcybiskup metropolita

św. kard. Karol Wojtyła

1964–1978

arcybiskup metropolita, papież Jan Paweł II

kard. Franciszek Macharski

1979–2005

arcybiskup metropolita

kard. Stanisław Dziwisz

2005–2017

arcybiskup metropolita

abp Marek Jędraszewski

od 2017

arcybiskup metropolita

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej