• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

papa Francesco

Papież Franciszek (od 13.03.2013)

Jorge Mario Bergoglio SI

ur. 17.12.1936 w Buenos Aires

19.03.2013 – Inauguracja pontyfikatu

 

Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PAPAM…

 

Modlitwa

Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Benedykta XVI, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra, był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

 

Nauczanie Papieża Franciszka:

Encyklika Lumen fidei (Światło wiary), 29.06.2013

XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013

Bulla Misericordiae Vultus (11.04.2015) zapowiadająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

 

 

 

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej