• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Zakony w Kościele katolickim

Wspólnoty, założyciele, święci, reguły…

 

Wspólnota – rok założenia / reguła / charyzmat
Założyciel / przedstawiciele

Ruch eremitów

 

Pustelnicy

św. Pachomiusz (+ 347)
św. Antoni, opat (+ 356)
św. Szymon Słupnik (+ 459)

Zakony kanonickie (Kanonicy regularni)

 

Kanonicy Regularni Laterańscy (CRL), IV/V w.

"Cor unum et anima una" – reguła św. Augustyna dla celibatariuszy żyjących we wspólnocie.

św. Augustyn (+ 430)

Norbertanie, Siostry Norbertanki

bł. Bronisława (ok. 1200-1259)

Zakony mnisze (wspólnoty monastyczne)

mnisi / mniszki

Bazylianie – kilka zgromadzeń zakonnych wywodzących od św. Bazylego (OSBM)

św. Bazyli Wielki (329-379)
Pięciu Braci Polskich (+ 1003)
św. Jozafat Kuncewicz (1580-1623)

Benedyktyni – Zakon Świętego Benedykta (OSB), 529.

"Ora et labora et lege" [Modlitwa, praca i kultura]

św. Benedykt (+ 547)

Benedyktynki – Mniszki Zakonu św. Benedykta (OSB)

św. Scholastyka (+ ok. 547)

Kameduli (EC), ok. 1012.

św. Romuald (+ 1012)

Kartuzi (OCart), 1084/1176.

"Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia."

św. Bruno z Kolonii (+ 1101)

Zakon Cysterski (Ocist), 1098/1100.

Trapiści – Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji (OCSO), 1903

Robert (+ 1111)

Paulini

 

Zakony szpitalnicze / rycerskie (od XII w.)

 

Templariusze – "Milites Templi", 1119-1314

 

Joannici – Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, od 1130.

→  Zakon Maltański (od 1530)

 

Krzyżacy – Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie, od 1190.

 

Zakony żebracze (mendykanci)

Śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

 

Franciszkanie – Zakon Braci Mniejszych (OFM), 1210/1223.

"Pax et Bonum" [Pokój i dobro] – reguła zatwierdzona przez papieża Honoriusza III.

św. Franciszek z Asyżu (1182-1226)
św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444)

Klaryski – II Zakon Św. Franciszka z Asyżu (OSC), 1253.

św. Klara (1193-1253)

Dominikanie – Zakon Kaznodziejski (OP), 1216.

Reguła zatwierdzona przez Honoriusza II

św. Dominik (1170-1221)
bł. Czesław (1180-1242)
św. Jacek (+ 1257)
św. Albert Wielki (+ 1280)

Karmelici – Zakon Braci NMP z Góry Karmel (OCarm), 1156/1226.

"Formuła życia" – zaczątek Reguły Karmelitańskiej, zatwierdzona przez papieża Honoriusza III w 1226.

prorok Eliasz
św. Rafał Kalinowski (1835-1907) 

Siostry karmelitanki

bł. Jan Soreth (1394-1471)
św. Teresa z Ávili (1515-1582)
św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897)

Bernardyni – Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (OFM)

św. Szymon z Lipnicy (1437-1482)
św. Jan z Dukli (1414-1484)

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv)

św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)

Kapucyni – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap), 1528/1619.

św. Pio z Pietrelciny (1887-1968)
bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

Augustianie – Zakon świętego Augustyna (OSA), 1256.

św. Augustyn z Hippony (354-430)
św. Monika (ok. 330-387)

Franciszkanie reformaci – Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji, XVI w.

 

Bonifratrzy – Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (OH), Granada 1540.

"Bracia czyńcie dobro"

św. Jan Boży (1495-1550)

Zakony kleryckie

 

Zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej, 1541.

św. Jan Leonardi (1541-1609)

Pijarzy – Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (SP, SchP), 1597.

"Pietas et Litterae"[Pobożność i Nauka]

św. Józef Kalasanty (1557-1648)

Jezuici – Towarzystwo Jezusowe (SI, TJ), 1540-1773-1814.

"Ad maiorem Dei gloriam" [Na większą chwałę Bożą

św. Ignacy Loyola (1491-1556)

św. Franciszek Ksawery (1506-1552)

Zgromadzenia zakonne

zakonnicy, siostry zakonne

Wizytki – Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (VSM), 1610.

św. Franciszek Salezy (1567-1623)
św. Joanna de Chantal (1572-1641)
św. Małgorzata Alacoque
(1647-1690)

Misjonarze – Zgromadzenie Księży Misjonarzy, 1625/1632

Szarytki – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paul, 1633.

św. Wincenty à Paulo (1581-1660)

św. Katarzyna Labouré (1806-1876)

Marianie – Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, 1673.

św. Stanisław Papczyński (1631-1701)

Pallotyni – Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

św. Wincenty Pallotti (1795-1850)

Salezjanie – Towarzystwo św. Franciszka Salezego (SDB), 1859/1875

Charyzmat pracy z młodzieżą

św. Jan Bosko (1815-1888)

Felicjanki – Zgromadzenie Sióstr Felicjanek (CSSF). 1855

bł. Angela Truszkowska (1825-1899)

Zgromadzenia bezhabitowe bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów, 1849/1865

św. Antoni Maria Claret (1807-1879)

Sercanki – Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego (SSCJ), 1894/1912/1923.

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

bł. Klara Szczęsna (1863-1916)

Nazaretanki – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (CSFN), 1875/1909.

bł. Franciszka Siedliska (1842-1902)
bł. S. Maria Stella (1888-1943)

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (CSFFM, RM), 1857.

św. Zygmunt Feliński (1822-1895)

Albertyni – Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim (CFA), 1888.

Albertynki – Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim, 1891.

"Być dobrym jak chleb"

św. Albert Chmielowski (1845-1916)

bł. Bernardyna Jabłońska (1878-1940)

Służebniczki – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, 1850.

Federacja Służebniczek: Dębickie, Starowiejskie, Śląskie, Wielkopolskie.

bł. Edmund Bojanowski (1814-1871)

Orioniści – Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (FDP), 1893.

św. Alojzy Orione (1872-1940)

Misjonarki Miłości (MC), 1950.

bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

 

UWAGA! – artykuł jest dopiero na etapie tworzenia.
Zobacz opracowany już temat katechezy szkolnej: "Ludzie Boga" – życie zakonne »

Serwis informacyjny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce »

Facebook