• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVIVII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Zegar

Maj A.D. 2023

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

Miesiąc nabożeństw majowych z Litanią Loretańska do NMP

1.05

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika (I w.)

4. tydzień wielkanocny

2.05

Wspomnienie św. Atanazego (IV w.)

Wspomnienie św. Zygmunta (VI w.)

4. tydzień wielkanocny

3.05

Uroczystość NMP, Królowej Polski

4. tydzień wielkanocny

4.05

Wspomnienie św. Floriana, męczennika (II/III w.)

I czwartek miesiąc – Godzina Święta

4. tydzień wielkanocny

5.05

Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka (XV w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

4. tydzień wielkanocny

6.05

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba (I w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

4. tydzień wielkanocny

7.05

V Niedziela Wielkanocna

Wspomnienie NMP, Matki Łaski Bożej

I niedziela miesiąca — adoracja Najświętszego Sakramentu

5. tydzień wielkanocny

8.05

Uroczystość św. Stanisława BM (XI w.)

5. tydzień wielkanocny

9.05

Wspomnienie św. Pachomiusza (III/IV w.)

5. tydzień wielkanocny

10.05

Wspomnienie św. Jana z Avila (XVI w.)

5. tydzień wielkanocny

11.05

Dzień powszedni

5. tydzień wielkanocny

12.05

Wspomnienie św. Nereusza i Achillesa (III/IV w.)

Wspomnienie św. Pankracego (III/IV w.)

5. tydzień wielkanocny

13.05

Wspomnienie NMP Fatimskiej (XX w.)

I Nabożeństwo fatimskie

Rocznica ocalenia życia Jana Pawła II (1981)

5. tydzień wielkanocny

14.05

VI Niedziela Wielkanocna

Święto św. Macieja, Apostoła (I w.)

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

6. tydzień wielkanocny

15.05

Wspomnienie św. Zofii, wdowy i męczennicy (I/II w.)

Wspomnienie bł. Zofii Czeskiej (XVI/XVII w.)

6. tydzień wielkanocny

16.05

Święto św. Andrzeja Boboli (XVI/XVII w.)

6. tydzień wielkanocny

17.05

Dzień powszedni

6. tydzień wielkanocny

18.05

Wspomnienie św. Jana I, papieża (V/VI w.)

Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego (XVII w.)

Rocznica święceń 1991

6. tydzień wielkanocny

19.05

Wspomnienie bł. Elżbiety Róży Czackiej (XIX/XX w.)

6. tydzień wielkanocny

20.05

Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny (XIV/XV w.)

6. tydzień wielkanocny

21.05

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wspomnienie św. Jana Nepomucena (XIV w.)

Wspomnienie św. Krzysztofa Magallanesa i Towarzyszy (XIX/XX w.)

7. tydzień wielkanocny

22.05

Wspomnienie św. Rity z Cascia (XIV/XV w.)

7. tydzień wielkanocny

23.05

Dzień powszedni

7. tydzień wielkanocny

24.05

Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

7. tydzień wielkanocny

25.05

Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego (VII/VIII w.)

Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża (XI w.)

Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi (XVI/XVII w.)

7. tydzień wielkanocny

26.05

Wspomnienie św. Filipa Nereusza (XVI w.)

Dzień Matki

7. tydzień wielkanocny

27.05

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wspomnienie św. Augustyn z Canterbury (VI w.)

Wspomnienie św. Pawła VI (XX w.)

7. tydzień wielkanocny

28.05

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego (XX w.)

Zakończenie okresu wielkanocnego

29.05

Święto NMP Matki Kościoła

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej (XIX/XX w.)

Rozpoczyna się okresu zwykły (część II)

30.05

Wspomnienie św. Joanny d'Arc (XIII w.)

Wspomnienie św. Zdzisławy (XV w.)

Wspomnienie św. Jana Sarkandra (XVI/XVII w.)

8. tydzień zwykły

31.05

Święto Nawiedzenia NMP

8. tydzień zwykły

Facebook