• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVIVII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Wrzesień A.D. 2023

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

1.09

Wspomnienie bł. Bronisławy (XIII w.)

Wspomnienie św. Idziego (VIII w.)

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

21. tydzień zwykły

2.09

Dzień powszedni

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

21. tydzień zwykły

3.09

XXII Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego (VI/VII w.)

I niedziela miesiąca

22. tydzień zwykły

4.09

Wspomnienie bł. Stelli Mardosiewicz i Towarzyszek (XIX/XX w.)

I niedziela miesiąca

22. tydzień zwykły

5.09

Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty (XX w.)

22. tydzień zwykły

6.09

Dzień powszedni

22. tydzień zwykły

7.09

Wspomnienie bł. Melchiora Grodzieckiego (XVI/XVII w.)

I czwartek miesiąca

22. tydzień zwykły

8.09

Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej)

22. tydzień zwykły

9.09

Wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.)

Wspomnienie św. Piotra Klawera (XVI/XVII w.)

22. tydzień zwykły

10.09

XXIII Niedziela zwykła

XIII Tydzień Wychowania

23. tydzień zwykły

11.09

30. Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

23. tydzień zwykły

12.09

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wspomnienie św. Gwidona z Anderlechtu (X/XI w.)

23. tydzień zwykły

13.09

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma (IV/V w.)

V Nabożeństwo fatimskie

23. tydzień zwykły

14.09

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (od V w.)

23. tydzień zwykły

15.09

Wspomnienie NMP Bolesnej

23. tydzień zwykły

16.09

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana (III w.)

23. tydzień zwykły

17.09

XXIV Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła (XI/XII w.)

Wspomnienie św. Roberta Bellarmina (XVI/XVII w.)

Wspomnienie św. Lamberta z Maastricht, męczennika (XVII w.)

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (XIX w.)

Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce)

24. tydzień zwykły

18.09

Święto św. Stanisława Kostki (XVI w.)

24. tydzień zwykły

19.09

Wspomnienie św. Januarego (III w.)

Wspomnienie Matki Bożej z La Salette

24. tydzień zwykły

20.09

Wspomnienie św. męczenników koreańskich Andrzeja, Pawła i Towarzyszy (XIX w.)

Wspomnienie św. Eustachego (I/II w.)

24. tydzień zwykły

21.09

Święto św. Mateusza (I w.)

24. tydzień zwykły

22.09

Wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (XIX/XX w.)

24. tydzień zwykły

23.09

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny (XIX/XX w.)

24. tydzień zwykły

24.09

XXV Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Tekli (I w.)

Wspomnienie bł. Kolumby Gabriel (XIX/XX w.)

Wspomnienie NMP od Wykupu Niewolników (Matki Wolności)

25. tydzień zwykły

25.09

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa (XV/XVI w.)

25. tydzień zwykły

26.09

Wspomnienie św. Kosmy i Damiana (III w.)

Wspomnienie św. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy (XVII w.)

25. tydzień zwykły

27.09

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.)

25. tydzień zwykły

28.09

Wspomnienie św. Wacława (X w.)

25. tydzień zwykły

29.09

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

25. tydzień zwykły

30.09

Wspomnienie św. Hieronima (IV/V w.)

25. tydzień zwykły

Facebook