• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVIVII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Czas ucieka, wieczność czeka

Listopad A.D. 2023

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

Odpust za zmarłych

1.11

Uroczystość Wszystkich Świętych

30. tydzień zwykły

2.11

Wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny

I czwartek miesiąca

30. tydzień zwykły

3.11

Wspomnienie św. Huberta (VIII w.)

Wspomnienie św. Marcina de Porrès (XVI/XVII w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

30. tydzień zwykły

4.11

Wspomnienie św. Karola Boromeusza (XVI w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej

30. tydzień zwykły

5.11

XXXI Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Zachariasza i Elżbiety, rodziców św. Jana Chrzciciela

I niedziela miesiąca

31. tydzień zwykły

6.11

Dzień powszedni

31. tydzień zwykły

7.11

Dzień powszedni

31. tydzień zwykły

8.11

Wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota (XIII w.)

31. tydzień zwykły

9.11

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (od XII w.)

31. tydzień zwykły

10.11

Wspomnienie św. Leona Wielkiego (V w.)

31. tydzień zwykły

11.11

Wspomnienie św. Marcina z Tours (IV w.)

Wspomnienie św. Wiktorii (III w.)

31. tydzień zwykły

12.11

XXXII Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza (XVI/XVII w.)

32. tydzień zwykły

13.11

Wspomnienie Pierwszych Męczenników Polski (X/XI w.)

32. tydzień zwykły

14.11

Dzień powszedni

32. tydzień zwykły

15.11

Wspomnienie św. Alberta Wielkiego (XIII w.)

32. tydzień zwykły

16.11

Wspomnienie poświęcenia rzymskich bazylik

Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (od XVI w.)

Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej (XI w.)

Wspomnienie św. Gertrudy (XIII w.)

32. tydzień zwykły

17.11

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej (XIII w.)

32. tydzień zwykły

18.11

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny (XIX/XX w.)

32. tydzień zwykły

19.11

XXXIII Niedziela zwykła

Wspomnienie bł. Salomei (XIII w.)

33. tydzień zwykły

20.11

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego (XIX/XX w.)

33. tydzień zwykły

21.11

Wspomnienie Ofiarowania NMP (od VI w.)

33. tydzień zwykły

22.11

Wspomnienie św. Cecylii (III w.)

33. tydzień zwykły

23.11

Wspomnienie św. Klemensa I (I w.)

Wspomnienie św. Kolumbana (VI/VII w.)

33. tydzień zwykły

24.11

Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy (XVI w.)

33. tydzień zwykły

25.11

Wspomnienie bł. Franciszki Siedliskiej (XIX w.)

Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej (III/IV w.)

Wspomnienie bł. Alojzego i Marii Quattrocchich (XX w.)

33. tydzień zwykły

26.11

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio (XVIII w.)

34. tydzień zwykły

27.11

Święto NMP Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik

34. tydzień zwykły

28.11

Wspomnienie św. Jakuba z Marchii (XV w.)

34. tydzień zwykły

29.11

Wspomnienie bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta (XX w.)

34. tydzień zwykły

30.11

Święto św. Andrzeja, Apostoła (I w.)

34. tydzień zwykły

Facebook