• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Ludzie Boga, film 2010

"Ludzie Boga" – życie zakonne

Katecheza (I/25): Rozpoznawanie zasadności życia osób konsekrowanych

Informacje o poszczególnych wspólnotach: Zakony w Kościele »

KKK 914-933, 944-945; YC 145

I. Ruch pustelników (eremitów)

Wspólnoty Esseńczyków w czasach Starego Testamentu (VI w. przed Chr. do I w. po Chr.)

Jan Chrzciciel na pustyni (Mt 3; Mk 1; Łk 3; J 1,19nn)

Za ojca pustelników uznaje się św. Antoniego, opata (+356)

Od czasów św. Pachomiusza (+347) powstają pierwsze klasztory z przełożonym i regułą

 

Cenobita – asceta zamieszkujący pustynię wraz z innymi.
Qala'at Samaan – bazylika św. Szymona Słupnika (+459)
Anachoretyzm – forma pośrednia między życiem samotnym a wspólnotowym

II. Wspólnoty monastyczne

Wschód: św. Bazyli (+379) → bazylianie (jedyna forma życia zakonnego w tradycji wschodniej)

Zachód: św. Benedykt (+547) → benedyktyni

Wspólnoty oparte na regule św. Benedykta to m.in.:
cystersi, kameduli (1012 – św. Romuald), oliwetanie, sylwestryni i trapiści, Kanonicy Regularni, …

gr. monachos = samotnik, pustelnik, asceta
Św. Scholastyka – siostra św. Benedykta (bliźniaczka)
529 (lub 525) – założenie klasztoru na Monte Cassino.
"Ora et labora et lege" ("Modlitwa, praca i kultura") – reguła spisana w latach 540-547
909 – założenie Wspólnoty klasztorów benedyktyńskich w Cluny (Burgundia). W 1100r. liczyła ona około 1450 klasztorów oraz ok. 50 tys. mnichów.

III. Zakony rycerskie (od XII wieku)

Jednym ze skutków wypraw krzyżowych było powstanie zakonów rycerskich (szpitalniczych). Ich celem miała być ochrona pielgrzymów i miejsc świętych.

 • Templariusze "Milites Templi" (od 1119 do 1314)
 • Joannici (od 1130) → Zakon Maltański (od 1530)
 • Krzyżacy (od 1190)

Pierwszym zakonem byli templariusze, następnie (po przekształceniu z bractwa szpitalnego) – joannici, kolejnym Krzyżacy.
Zakony rycerskie organizowano na wzór wojskowy - ich członkowie szkolili się we władaniu bronią i tworzyli regularne oddziały. Z czasem doszły one do finansowej i militarnej potęgi. W przypadku templariuszy doprowadziło to do konfliktu z królem Francji (Filip IV Piękny), zakończonego procesem i spaleniem na stosie w 1314r. wielkiego mistrza (Jakub de Molay). Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski w 1226 roku i udało się im stworzyć nad Bałtykiem własne państwo. Joannici w 1530 przekształcili się w kawalerów maltańskich.

IV. Zakony żebracze ("Bracia mniejsi") - klasztory (od XIII wiek)

Od czasów św. Franciszka mówi się o "I zakonie" (zakonnicy), "II zakonie" (zakonnice) oraz "III zakonie" przeznaczonym dla ludzi świeckich

V. Zgromadzenia zakonne

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) – Ad maiorem Dei gloriam (Na większą chwałę Bożą).

Jezuici (1540-1773-1814-), …

Św. Jan Bosko (1815-1888) → salezjanie (charyzmat pracy z młodzieżą)

Niektóre, inne znane w Polsce zakony:

Albertyni, bonifratrzy, chrystusowcy, filipini, legioniści, marianie, michalici, misjonarze, misjonarze kombonianie, orioniści, pallotyni, paulini, pijarzy, redemptoryści, saletyni, salezjanie (1859 - św. Jan Bosko, Turyn), salwatorianie, sercanie, trynitarze, werbiści, zmartwychwstańcy...

Większość z tych zakonów ma także swoje żeńskie gałęzie.

Najstarsze opactwa i klasztory w okolicach Krakowa

 • 1044 – Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
 • 1222 – Opactwo Cystersów w Mogile. Zaprosił ich Iwo Odrowąż, biskup krakowski
 • 1222 – Bp Iwo Odrowąż sprowadza z Bolonii Dominikanów
 • 1237 – Przybycie Franciszkanów do Krakowa. Klasztor funduje Bolesław Wstydliwy (+1279)
 • 1602 – Przybycie Kamedułów na Bielany do Krakowa

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

obchodzony jest w Kościele w święto Ofiarowanie Pańskiego (2 lutego).

Zakony w Polsce:

 • 153 zakony i zgromadzenia żeńskie (ok. 25.000 sióstr)
 • 61 zgromadzeń męskich (ok. 13.000 zakonników)
 • 35 instytutów świeckich życia konsekrowanego (ok. 1.000 osób)

Dane z 2010 roku ("Niedziela" 5/30.01.2011, s.11)

Czy dzisiaj są potrzebne opactwa i domy zakonne?
Czy istnienie zakonów kontemplacyjnych (zamkniętych) ma dzisiaj sens?
Czego mogę nauczyć się z reguł zakonnych?


Lektura dodatkowa

"List" 7-8/2005; 7-8/2006, s. 63nn.
Serwis Informacyjny Zakonów – zakony.pl;
Benedyktyni; Cystersi; Franciszkanie; Dominikanie; Karmelici; …
Film "Ludzie Boga" – zobacz filmy »

Facebook