• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Krzyż maltańskiZakon Maltański

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Krzyż maltański – w związku z 425-leciem Nowodworka

 

Krzyż maltański (krzyż kawalerski, krzyż cnót rycerskich) używany jest przez Zakony Szpitalników powstałe w początkach wypraw krzyżowych. Biały krzyż jest symbolem joannitów, w kolorze zielonym – lazarytów.

Po upadku Jerozolimy joannici przenieśli swój główny szpital do Akki, później na Cypr (1291), na wyspę Rodos, tworząc tam sprawnie zarządzane państwo zakonne. Przyjęli wówczas nazwę Kawalerów Rodyjskich.

W 530 roku cesarz Karol V pozwolił Kawalerom Rodyjskim osiedlić się na Malcie, gdzie zbudowali port, szpital i warownię. Wtedy też przyjęli używaną do dziś nazwę Kawalerów Maltańskich.

Bartłomiej Nowodworski (1552-1625) był jednym z najsławniejszych polskich kawalerów maltańskich i wielkim propagatorem idei maltańskich w naszym kraju.

 

 


W Sieci:

Zakon Maltański w Polsce
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty

Facebook