• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Pismo Święte księgą Kościoła

17. Konstruktywne odkrywanie treści Pisma Świętego

Informacje o tekście Pisma Świętego

Natchnienie biblijne

- oznacza bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, aby przekazał on wszystko to, co potrzebne człowiekowi do osiągnięcia zbawienia. Natchniona jest cała Biblia, będąca dziełem dwóch autorów: boskiego i ludzkiego.

Kanon Pisma Świętego

- to niezmienny katalog natchnionych ksiąg. Rozróżniamy księgi protokanoniczne (w j.hebrajski) oraz deuterokanoniczne (w j.greckim).

Kanon Pisma Świętego

Biblia powinna być czytana i interpretowana:

  1. w tym samym duchu, w jakim została napisana
  2. w świetle Tradycji Kościoła

 

Hermeneutyka biblijna
- nauka o zasadach interpretacji Pisma Świętego

Studiowanie Pisma Świętego

Posłuszny nakazom Chrystusa: "Badajcie Pisma" oraz "Szukajcie, a znajdziecie" wypełniam swą powinność... Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

św. Hieronim (IV/V w.)

Pismo Święte w YOUCAT * YC 7-19


Jedna Ewangelia w czterech wersjach

Facebook