• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Maryja Służebnica Pańska

33. Dostrzeganie w Maryi Służebnicy Pańskiej

Niektóre dogmaty maryjne – przypomnienie:

 • Bogarodzica (gr. Θεοτόκος - Theotokos) – Matka Boga (III Sobór Powszechny, Efez 431)
 • Niepokalane Poczęcie (Piusa IX, Konstytucją apostolską Ineffabilis Deus, 1854)
 • Wniebowzięcie (Piusa XII, Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus, 1950)

Najstarsze modlitwy i nabożeństwa maryjne:

 • Pozdrowienie Anielskie – "Zdrowaś Maryjo" (Łk 1,28.42)
 • "Pod Twoją obronę…" – modlitwa ułożona po Soborze w Efezie (431r.)
 • Anioł Pański – Franciszkanie, od XIII w.
 • Bogurodzica – Polska XI wiek
 • Różaniec – rozpowszechniony w Kościele przez Dominikanów
  (Jan Paweł II, List apostolski O różańcu świętym, Rosarium Virginis Mariae, 2002)
 • Litania Loretańska – powstała w Loreto, zatwierdzona przez Sikstusa V w 1587
 • Apel Jasnogórski – Częstochowa

Najważniejsze święta ku czci Matki Bożej:

Dlaczego niektóre obrazy nazywamy "cudownymi"?
ks. Jan Twardowski, Rozmowa z cudowną figurą »

Katechezy:
Matka Chrystusa – Matka Boga
Matka Chrystusa – Matka Kościoła

Facebook