• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Św. Fidelis z Sigmaringen

św. Fidelis z Sigmaringen, kapłan i męczennik

24 kwietnia – wspomnienie dowolne

Fidelis urodził się w Sigmaringen, w Niemczech, w roku 1578. W zakonie kapucynów, do którego wstąpił, prowadził życie surowe, pełne czuwań i modlitwy. Jako żarliwy misjonarz został wysłany przez Kongregację rozkrzewiania wiary w okolice Graubunden w Szwajcarii. W roku 1622 zginął śmiercią męczeńską w Seewis, zamordowany przez innowierców.

Modlitwa

Boże, Ty ozdobiłeś palmą męczeństwa świętego Fidelisa, który płonąc miłością ku Tobie szerzył wiarę, † spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy ugruntowani w miłości * razem z nim poznali potęgę zmartwychwstania Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Facebook