• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Piotr Chanel

św. Piotr Chanel, prezbiter i męczennik

28 kwietnia – wspomnienie dowolne

Piotr Chanel urodził się w Cuet, we Francji, w roku 1803. Jako kapłan przez kilka lat pracował w duszpasterstwie. Wstąpiwszy do zgromadzenia Marystów udał się na misje do Oceanii. Musiał stawić czoło wielu przeciwnościom. Nawrócił jednak małą garstkę krajowców i za to, z nienawiści do wiary, został zamordowany na wyspie Futuna w roku 1841.

Modlitwa

Boże, Ty dla wzrostu Twojego Kościoła dałeś świętemu Piotrowi, kapłanowi, chwałę męczeństwa, † spraw, abyśmy w dniach paschalnej radości w pełni przeżywali misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa * i stali się świadkami nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

28.04 przypada także wspomnienie: św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, św. Joanny Beretty Molli oraz bł. Hanny Chrzanowskiej.

Facebook