• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, prezbiter

28 kwietnia – wspomnienie dowolne

Ludwik urodził się w 1673 roku w Montfort we Francji. Po ukończeniu miejscowej szkoły pobierał naukę najpierw w kolegium jezuitów w Rennes, potem w Paryżu studiował teologię. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala w Poitiers oraz wędrowny misjonarz. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnowania chorych. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w "niewolę miłości" i na wyłączną własność. Jest autorem "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". Zmarł 28 kwietnia 1716 roku.

Modlitwa

Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię, prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Twojemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki; † pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, * na świecie szerzyli Twoje królestwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

28.04 przypada także wspomnienie: św. Piotra Chanela, św. Joanny Beretty Molli oraz bł. Hanny Chrzanowskiej.

Facebook