• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Święci Nereusz i Achilles

Święci Nereusz i Achilles, męczennicy

12 maja – wspomnienie dowolne

Nereusz i Achilles, żołnierze rzymscy, przyjęli wiarę chrześcijańską i zostali skazani na śmierć, przypuszczalnie w czasach Dioklecjana (III/IV w.). Pogrzebano ich przy via Ardeatina i wzniesiono na ich cześć bazylikę.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy podziwiając pełne odwagi wyznanie wiary przez świętych męczenników Nereusza i Achillesa, * doznali ich braterskiego wstawiennictwa u Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

12.05 przypada także wspomnienie św. Pankracego.

Facebook