• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Jacopo Bellini, św. Bernardyn ze Sieny

św. Bernardyn ze Sieny OFM, prezbiter

20 maja – wspomnienie dowolne

Bernardyn urodził się w Massa Marittima w roku 1380. W latach 1396-99 studiował prawo na uniwersytecie w Sienie. W 1402 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Początkowo zajmował się posługą przy chorych. W 1417 został mianowany kaznodzieją z zakresem działania na całe Włochy. Szerzył nabożeństwo do Imienia Jezus, a w zakonie przyczynił się do rozwoju studiów i zachowania karności. Był autorem traktatów teologicznych. Uczestniczył w Soborze w Bazylei, gdzie był rzecznikiem zjednoczenia z Kościołem Prawosławnym. Zmarł w roku 1444.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś świętemu Bernardynowi, prezbiterowi, ogromną miłość imienia Jezus, * przez jego zasługi i orędownictwo zapal w nas ogień miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook