• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jan Sarkander

św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik

30 maja – wspomnienie dowolne

Jan urodził się w roku 1576 w Skoczowie, na ziemiach ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. Jako kapłan pracował na wielu placówkach na Morawach, szczególnie jako proboszcz w Holeszowie w trudnych czasach zmagań katolicyzmu z luteranami. Zmarł w więzieniu umęczony za wiarę w roku 1620. Papież Pius IX zaliczył go w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II dokonał w 1995 r. jego kanonizacji.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś świętemu Janowi stałość w wyznawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy spowiedzi, † spraw, aby we wszystkich przeciwnościach umacniał nas jego przykład * i wspierała jego pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

30.05 przypada także wspomnienia: św. Joanny d'Arc oraz św. Zdzisławy Czeskiej.

Facebook