• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Zdzisława Czeska 

św. Zdzisława Czeska

30 maja – wspomnienie dowolne

Zdzisława (Zdzisława z Lemberku) urodziła się ok. 1215 roku na Morawach. Poślubiła kasztelana zamku w Lemberku Gawła (Havla), z którym miała czworo dzieci. Była wzorową żoną i matką. Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem i nawiązała współpracę z dominikanami. Stała się dobrodziejką tego zakonu oraz fundatorką klasztorów w Jabłonnem niedaleko Lemberku i w Turnowie. Zasłynęła jako opiekunka ubogich i uzdrowicielka. Zmarła ok. 1252 roku i została pochowana w klasztorze w Jabłonnem, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. Papież Pius X w 1908 roku dokonał jej beatyfikacji, a Jan Paweł II kanonizował ją w Ołomuńcu 21 maja 1995 roku.

Modlitwa

Boże, Ty świętą Zdzisławę nauczyłeś okazywać miłość ku Tobie przez codzienną troskę o własną rodzinę i cierpiących bliźnich, † pozwól, abyśmy zgodnie z jej przykładem * dobrze wykorzystali czas przez wierne pełnienie Twojej woli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

30.05 przypada także wspomnienia: św. Joanny d'Arc oraz św. Jana Sarkandra.

Facebook