• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Ikona św. Pachomiusza

św. Pachomiusz Starszy, pustelnik

9 maja – wspomnienie dowolne

Pachomiusz (ok. 292-346) – egipski mnich, twórca pierwszej reguły zakonnej i cenobityzmu, opat. Do naszych czasów zachował się tekst reguły oraz 11 listów (w tłumaczeniu św. Hieronima).

Modlitwa

Boże, Ty nam dałeś w świętym Pachomiuszu, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości, † spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia * całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook