• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Odpust – wielki dar Miłosierdzia Bożego

Czym jest odpust i jak go zyskać…

Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu pewnych określonych warunków – przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.   (KKK 1498)

Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.

Warunki zyskania odpustów:

Odpust – wielki dar Miłosierdzia Bożego

Czym jest odpust i jak go zyskać…

Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu pewnych określonych warunków – przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.   (KKK 1498)

Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.

Warunki zyskania odpustów:

Wielki Post

Odpust zupełny w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:

 1. Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej drogi krzyżowej np. w naszym kościele.
 2. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.
 3. W piątki Wielkiego Postu odmówienie po Komunii św. modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitwa jest na klęczniku w kaplicy pod chórem.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.

Kaplica Męki Pańskiej

 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22,17).

Triduum Paschalne

Odpust zupełny w dni Triduum Paschalnego

 1. Wielki Czwartek – po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odmawiając podczas adoracji w Ciemnicy zwrotki „Przed tak wielkim”.
 2. Wielki Piątek – za pobożne uczestniczenie w adoracji krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.
 3. Wielka Sobota – za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

Różaniec

Odpust różańcowy

Warunki zyskania odpustu połączonego z publicznym odmawianiem różańca

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (przynajmniej 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym.

Warunki:

 1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
 2. do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie tajemnic różańcowych;
 3. przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.

Porcjunkula

Porcjunkula, Asyż

Odpust Porcjunkuli

Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać 3 razy w roku:

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w wymienionych powyżej dniach.

I. Warunki zwykłe:

 1. sakramentalna spowiedź (nie musi być w dniu odpustu);
 2. przyjęcie Komunii św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego;
 4. wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

II. Wykonanie konkretnego dzieła, a które można zyskać odpust zupełny podczas nawiedzenie kościoła parafialnego:

 1. pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego;
 2. odmówienie w kościele „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) to nazwa kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, którą św. Franciszek otrzymał od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Tu też zmarł 3 października 1226 roku.

Zmarli

Świeca

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 29,1.

Facebook