• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Małgorzata Szkodzka

św. Małgorzata Szkocka

16 listopada – wspomnienie dowolne

Małgorzata urodziła się na Węgrzech około roku 1046, gdzie jej ojciec przebywał wtedy na wygnaniu. Została wydana za mąż za Malcolma III, króla Szkocji, i z tego małżeństwa miała ośmioro dzieci. Była przykładem wzorowej matki i królowej. Zmarła w Edynburgu 16 listopada 1093 roku.

16 listopada przypadają także wspomnienia: Poświęcenia rzymskich bazylik, NMP Ostrobramskiej oraz św. Gertrudy.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętą Małgorzatę niezwykłą miłością do ubogich, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem w naszym postępowaniu z bliźnimi ukazywali im Twoją dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook