• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Bazyliki św. Piotra i św. Pawła

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

16 listopada – wspomnienie dowolne (poza Polską 18.11)

Bazylikę wzniesioną nad grobem św. Piotra uroczyście poświęcił papież Sylwester I. Budowlę te zastąpiono olbrzymią świątynię wzniesioną w XVI i XVII wieku. Poświęcił ją papież Urbana VIII 18 listopada 1626 roku.
Bazylika św. Pawła przy drodze Ostyjskiej, uroczyście poświęcona przez papieża Syrycjusza, spaliła się w roku 1823, została jednak dźwignięta z ruin i wspaniale ozdobiona. Uroczyste poświęcenie odbyło się 10 grudnia 1854 roku.
W rocznicę poświęcenia obydwu bazylik czcimy Książąt Apostołów, których relikwie spoczywają w podziemiach tych kościołów.
(Wspomnienie przeniesione z 18.11)

16 listopada przypadają także wspomnienia: NMP Ostrobramskiej, św. Małgorzaty Szkockiej oraz św. Gertrudy.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, zachowaj swój Kościół pod opieką świętych Apostołów Piotra i Pawła, od których otrzymał początek wiary, i spraw, aby przez ich wstawiennictwo aż do końca świata otrzymywał obfite łaski z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook