• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Klara z Asyżu

św. Klara z Asyżu, dziewica

11 sierpnia – wspomnienie

Klara (Chiara Offreduccio) urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński (klaryski) oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze San Damiano w Asyżu.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa, † spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Kadr z filmu "Klara i Franciszek"

 

Film "Klara i Franciszek", RAI 2007.

 

Facebook