• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Euzebiusz z Vercelli

św. Euzebiusz z Vercelli, biskup

2 sierpnia – wspomnienie dowolne

Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie. Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, święty Euzebiusz, biskup, nieustraszenie bronił wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa, † spraw, abyśmy naśladując jego stałość i zachowując wiarę, której nauczał, * zasłużyli na udział w życiu Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

2.08 przypada także wspomnienie: NMP Królowej Aniołów (XIII w.), św. Piotra Juliana Eymarda (XIX w.) oraz bł. Augusta Czartoryskiego (XIX w.).

Facebook