• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jan Damasceński

św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła

4 grudnia – wspomnienie dowolne

Urodził się ok. 675 roku w Damaszku. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej. Posiadał rozległą wiedzę filozoficzną. Był mnichem w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą i kapłanem. Pozostawił wiele pism teologicznych, zwłaszcza przeciw obrazoburcom. Jest jeden z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich. Zmarł ok. 749 roku.

Modlitwa

Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary, † spraw przez jego wstawiennictwo, * aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

04.12 przypada także wspomnienie św. Barbary (III/IV w.).

Facebook