• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Bernardyna Maria Jabłońska

bł. Bernardyna Maria Jabłońska

22 września – wspomnienie

Bł. Bernardyna urodziła się 5.08.1878. Mając lat 18 wstąpiła do zgromadzenia włożonego przez św. Brata Alberta Chmielowskiego, aby służyć najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i niezwykłą dobrocią serca. Razem z św. Albertem stała się współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Zmarła 23.09.1940 w Krakowie. Dnia 6.06.1997 roku w Zakopanem papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, † pozwól, przez jej wstawiennictwo, * abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook