• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Alojzy Orione

św. Alojzy Jan Orione

12 marca – wspomnienie dodatkowe

Alojzy Jan Orione (1872-1940), założyciel zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (orionistów).

Modlitwa

Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty dozwoliłeś, aby święty Alojzy Orione, kapłan, służył Chrystusowi, Twojemu Synowi, wśród młodzieży oraz w osobach chorych; † udziel i nam łaski pełnienia uczynków miłosierdzia * oraz codziennego doświadczania Twej serdecznej miłości Ojca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook