• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Maria (Franciszka Siedliska)

bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica

25 listopada – wspomnienie dowolne

Bł. Maria (Franciszka Siedliska) urodziła się w Roszkowej Woli w roku 1842. Od lat dziecięcych odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. Założyła Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu. Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego. Zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku. W roku 1989 Papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz bł. Marii i Alojzego Quattrocchich.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, † udziel nam tej łaski, abyśmy za jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich powołania, * dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego Królestwa na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook