• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Kalikst I

św. Kalikst I, papież i męczennik

14 października – wspomnienie dowolne

Według tradycji Kalikst (łac. Callixtus) pochodził ze stanu niewolniczego. Obdarowany wolnością, został wybrany na diakona przez papieża Zefiryna i stał się też jego następcą na Stolicy Piotrowej. Zwalczał błędy adopcjanistów i modalistów. Poniósł śmierć męczeńską w roku 222 i został pochowany przy via Aurelia w Rzymie.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: bł. Radzima Gaudentego oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, wysłuchaj łaskawie prośby, które zanosimy wspominając męczeństwo świętego Kaliksta, papieża, * i przez jego zasługi udziel nam pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook