• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Fabian, papież

św. Fabian, papież i męczennik

20 stycznia – wspomnienie dowolne

Fabian, w roku 236 wybrany biskupem Rzymskiego Kościoła, w roku 250 poniósł męczeństwo na początku prześladowania Decjusza i został pogrzebany w katakumbach św. Kaliksta.

Modlitwa

Boże, Ty jesteś chwałą Twoich kapłanów, † spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Fabiana, papieża i męczennika, umacniali się w wierze, którą wyznawał, * i godnie Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

20.01 przypada także wspomnienie św. Sebastiana.

Facebook