• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Modlitwa w intencji dzieci

1 czerwca

Jezu, Ty brałeś w swoje ramiona dzieci i błogosławiłeś je:

 • Prosimy Cię, byś Ty sam strzegł naszych dzieci, byś prowadził je przez wszelkie niebezpieczeństwa i trudności…
 • Prosimy Cię Panie, by umiały mądrze wybierać i rezygnować z tego, co ma choćby "pozór zła"…
 • Prosimy Cię Panie, by zawsze Cię kochały i pełniły Twoją wolę…
 • Prosimy Cię, by mogły swoje dzieciństwo przeżywać w radości i pokoju…
 • Prosimy Cię Panie, za sieroty, by znaleźli się ludzie, którzy zechcą zastąpić im rodziców, aby każde dziecko mogło wychowywać się w szczęśliwej rodzinie…
 • Prosimy Cię, za każde nowonarodzone dziecko by było przyjęte z radością i obdarowane miłością rodziców i rodzeństwa…
 • Prosimy Cię, za nasze dzieci, by były otwarte na innych ludzi i gotowe służyć im w potrzebie…

Facebook

P2P