• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Matka Boże Fatimska

Zawierzenie  świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

13 października 2013 roku

Dzień Maryjny Roku Wiary rozpoczął się modlitewnym czuwaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem w sobotę (12.10) w sanktuarium Madonny Bożej Miłości w Rzymie. W niedzielę – pod koniec Mszy św. wieńczącej Dzień Maryjny – Papież zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

W pobliżu ołtarza stała figura Matki Bożej Fatimskiej, przywieziona z portugalskiego sanktuarium. Tego dnia bowiem przypadała 96. rocznica szóstego objawienia w Fatimie.

 

Do wspólnej modlitwy, w ramach Dnia Maryjnego, Papież w szczególny sposób zaprosił 10 sanktuariów maryjnych świata połączonych w tym czasie przez telemost:

 1. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – Jasna Góra (Polska)
 2. Sanktuarium Matki Bożej – Lourdes (Francja)
 3. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – Nairobi (Kenia)
 4. Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP – Waszyngton (USA)
 5. Bazylika Zwiastowania Pańskiego – Nazaret (Izrael)
 6. Sanktuarium Pani Wszystkich Narodów – Akita (Japonia)
 7. Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Vailankanni (Indie)
 8. Sanktuarium Matki Bożej Ubogich – Banneux (Belgia)
 9. Sanktuarium Matki Bożej Lujan – Buenos Aires (Argentyna)
 10. Sanktuarium Naszej Pani Niepokalanie Poczętej – Aparecida (Brazylia).

Modlitwa zawierzenia

Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.

Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.

Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

Facebook

P2P