• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Wszyscy Święci

Litania do Wszystkich Świętych

KKK 956-957   „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości… nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi… Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. "Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego."

Forma procesyjna

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, można wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona, np. patronów kościoła, diecezji, założycieli zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

I   Błagania do Boga

Albo A

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste,

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie

Albo B

Ojcze z nieba, Boże,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

II   Wezwania do świętych

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Michale, Gabrielu i Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie,

Święty Mojżeszu,

Święty Eliaszu,

Święty Janie Chrzcicielu

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Apostołowie i Uczniowie

Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju,

Święci Janie i Jakubie,

Święty Tomaszu,

Święty Mateuszu,

Wszyscy święci Apostołowie,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Święty Barnabo,

Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Męczennicy

Święty Szczepanie,

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Polikarpie,

Święty Justynie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Cyprianie,

Święty Bonifacy,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święty Tomaszu Becket,

Święci Janie i Tomaszu z Anglii,

Święty Pawle z Japonii,

Święty Izaaku i Janie z Ameryki,

Święty Piotrze z Polinezji,

Święty Karolu z Ugandy,

Święte Perpetuo i Felicyto,

Święta Agnieszko,

Święty Mario Goretti,

Wszyscy święci Męczennicy,

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu,

Święty Ambroży

Święty Hieronimie,

Święty Augustynie,

Święty Atanazy,

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,

Święty Janie Chryzostomie,

Święty Marcinie,

Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody,

Święty Karolu Boromeuszu,

Święty Franciszku Salezy,

Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Franciszku i Dominiku,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Ignacy z Loyoli,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Wincenty a Paulo,

Święty Janie Mario Vianney,

Święty Janie Bosko,

Święta Katarzyno Sieneńska,

Święta Tereso z Awila,

Święta Różo z Limy,

Świeccy

Święty Ludwiku,

Święty Kazimierzu,

Święta Moniko,

Święta Jadwigo,

Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy święci i święte Boże,

III   Wezwania do Chrystusa

Albo A

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie

Od zła wszelkiego,

Od każdego grzechu,

Od zasadzek szatana,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje Narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale,

Albo B

Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami

Chryste, który na ten świat przyszedłeś,

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,

Chryste, który zostałeś pogrzebany,

Chryste, który zmartwychwstałeś,

Chryste, który wstąpiłeś do nieba,

Chryste, który zesłałeś Ducha Św. na Apostołów

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

IV   Błagania w różnych potrzebach

Albo A

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w Swojej świętej służbie,

Prosimy Cię, abyś naszym dobrodziejom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

Albo B

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Zawsze odmawia się C

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie

Prosimy Cię, abyś zachował w prawdziwej pobożności Ojca Świętego i całe duchowieństwo,

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii

V   Zakończenie

Albo A

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Modlitwa

Boże, ucieczko nasz i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, + wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła, + i spraw, abyśmy otrzymali wszystko o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, + okaż nam swoje miłosierdzie, + i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Forma obrzędowa

W każdym obrzędzie można włączyć na właściwym miejscu pewne imiona świętych, np. patrona, tytułu Kościoła, patrona tych, którzy przyjmują konsekrację, a przy konsekracji biskupa – nawet wszystkich Apostołów; można dodać również pewne wezwania dostosowane do okoliczności.

Panie, zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami

Chryste, zmiłuj się nad nami Chryste, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Święty Michale,

Święci Aniołowie Boży,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Janie,

Święta Mario Magdaleno,

Święty Szczepanie,

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Wawrzyńcze,

Święci Wojciechu i Stanisławie,

Święte Perpetuo i Felicyto,

Święta Agnieszko,

Święty Grzegorzu,

Święty Atanazy,

Święty Bazyli,

Święty Marcinie,

Święty Benedykcie,

Święci Franciszku i Dominiku,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Janie Mario Vianney,

Święta Tereso z Awila,

Święta Katarzyno Sjeneńska,

Wszyscy święci i święte Boże,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie

Od zła wszelkiego,

Od grzechu każdego,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował,

Prosimy Cię, abyś zachował w prawdziwej pobożności Ojca Świętego i całe duchowieństwo,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Wezwanie okolicznościowe

Na Wigilię paschalną, jeśli odbywa się chrzest:

Prosimy Cię, abyś tych wybranych odrodził przez łaskę chrztu świętego, wysłuchaj nas, Panie

Na Wigilię paschalną, jeśli nie ma chrztu:

Prosimy Cię, abyś swą łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci, wysłuchaj nas, Panie

Na święcenia:

Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, wysłuchaj nas, Panie

Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił i uświęcił,

Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował,

Na konsekrację kościoła:

Prosimy Cię, abyś ten kościół konsekrował, wysłuchaj nas, Panie

Zakończenie

Prosimy Cię Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas, Panie

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Litanie zatwierdzone przez Kościół »

 

 

Facebook

P2P