• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Herb Stolicy Apostolskiej

Urząd Nauczycielski Kościoła

Magisterium Kościoła od łac. Magisterium ecclesiae

Urząd Nauczycielski Kościoła (Magisterium) – to władza autorytatywnego nauczania prawd wiary sprawowana przez kolegium biskupów z papieżem jako głową oraz indywidualnie przez biskupów pozostających w łączności z kolegium.

KKK 85 – 87 »

Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów »

Dokumenty Magisterium Kościoła:

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej