• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Czasopismo

"Biblia krok po kroku"

Pismo katolickie

Tematy poszczególnych numerów:

 1. 03.2009 – Stworzenia świata
 2. 06.2009 – Jak czytać Stary Testament
 3. 07.2009 – Jak rodził się Kościół (Dz 1,1 - 7,60)
 4. 09.2009 – Jak czytać Nowy Testament
 5. 10.2009 – Pierwsze błędy ludzkości: Kain i Abel (Rdz 1,1 - 10,32)
 6. 11.2009 – Pierwsze błędy ludzkości: Biblijna historia o potopie (Rdz 6,1 - 15,21)
 7. 12.2009 – Ewangelie dzieciństwa (Mt 1,1 - 4,22; Łk 1,1 - 3,14)
 8. 02.2010 – Pieśń nad Pieśniami
 9. 03.2010 – List do Rzymian
 10. 04.2010 – Psalmy (Ps 1; 8 ; 22; 23; 42; 51; 109; 110; 113; 126; 130; 131)
 11. 05.2010 – Powołanie Mojżesza (Wj 1,1 - 9,12)
 12. 06.2010 – Paweł z Tarsu cz. I (Dz 9,1 - 18,11)
 13. 07.2010 – Salomon mędrzec cz. I (1Krl 3,1 - 11,13)
 14. 09.2010 – Jezus nauczyciel. Kazanie na Górze cz. I (Mt 5,1 - 11,1)
 15. 10.2010 – Izajasz. Książę proroków
 16. 11.2010 – Ewangelia dla żółtodziobów (Mk 1 - 8,38)
 17. 12.2010 – Apokalipsa o czym mówi naprawdę (Ap 1 - 3,18)
 18. 02.2011 – Pierwsze błędy ludzkości: Wieża Babel, Sodoma i Gomora (Rdz 10 - 19,38)
 19. 03.2011 – Abraham (Rdz 11,21 - 24,11)
 20. 04.2011 – Mistrz i uczeń. Kazanie na Górze cz. II (Mt 5,1 - 11,1)
 21. 05.2011 – Paweł z Tarsu cz. II. Pierwsza podróż (Dz 10,1 - 15,35)
 22. 06.2011 – Księga Rut. Kobieca opowieść o kobietach
 23. 07.2011 – Każdy ma swojego anioła. Księga Tobiasza
 24. 09.2011 – 1 List św. Jana. Bóg jest światłością
 25. 10.2011 – Egipt kraj, z którego wyszedł Mojżesz
 26. 11.2011 – Św. Paweł wśród Celtów. List do Galatów
 27. 12.2011 – Na początku było Słowo. Prolog Ewangelii św. Jana
 28. 02.2012 – Opowieść o szalonym Bogu i równie szalonym Abrahamie (Rdz 15,1 - 25,11)
 29. 03.2012 – Księga Izajasza. Cztery pieśni Sługi Pańskiego
 30. 04.2012 – 1 List św. Pawła do Koryntian. O św. Pawle, kobietach i Koryncie
 31. 05.2012 – Zuzanna i inne opowieści. Księga Daniela
 32. 06.2012 – Listy św. Piotra, czyli Kościół w kryzysie (1-2P; Jud)
 33. 07.2012 – Mojżesz, plagi i Pascha (Wj 2-13)
 34. 09.2012 – Paweł z Tarsu - druga podróż (Dz 15-23)
 35. 10.2012 – Dwunastu. Kim byli? Nowy Testament (fragmenty)
 36. 11.2012 – Czekając na Mesjasza. Księga Zachariasza
 37. 12.2012 – Jak świętował Jezus, czyli klucz do Ewangelii Jana
 38. 02.2013 – Żony i nałożnice czyli jak kochali Patriarchowie. (Rdz 19,1-26,35)
 39. 03.2013 – Opowieść o szalonym proroku. Księga Ozeasza
 40. 04.2013 – Powstać z martwych, czyli początek. Ewangelia Mateusza (22,41-28,20)
 41. 06.2013 – Psalmy Hallelu. Księga Psalmów
 42. 07.2013 – Trzecia podróż św. Pawła. Dzieje Apostolskie (15,1-23,26)
 43. 09.2013 – W brzuchu wielkiej ryby. Księga Jonasza
 44. 11.2013 – Samson. Słabość i siła. Księga Sędziów (1,1-17,6)
 45. 01.2014 – Ten okrutny Herod i Mędrcy
 46. 02.2014 – Maria kim była? Matka Boża w Biblii
 47. 05.2014 – Syracydes bywalec uczt
 48. 09.2014 – Jozue. Następca Mojżesza zdobywa Kanaan
 49. 01.2015 – Przeciw Hebrajczykom? List do Hebrajczyków
 50. 02.2015 – Jezus i kobiety. Maria Magdali, Samarytanka, Marta z Betanii, Kananejka, Prokula
 51. 03.2015 – Stworzenie świata. Księga Rodzaju (1,1-11,26)
 52. 07.2015 – Czy Machabeusze byli fanatykami religijnymi (1 Mch)
 53. Ostatnia Podróż św. Pawła – Dzieje Apostolskie (Dz 21,1-28,31)

Hebrajski krok po kroku

 1. Podstawowe wiadomości o języku – historia. Nr 4/10.2009
 2. Specyfika języka hebrajskiego. Nr 5/11.2009
 3. Samogłoski. Nr 7/02.2010
 4. Ćwiczenia z czytania. Nr 9/04.2010
 5. Półsamogłoska szewa (szewa). Nr 11/06.2010
 6. Pierwsze zdanie Biblii (cz. 1). Nr 13/09.2010
 7. Pierwsze zdanie Biblii (cz. 2). Nr 14/10.2010
 8. Analiza teologiczna pierwszego zdania Biblii (cz. 1). Nr 17/02.2011
 9. Analiza teologiczna pierwszego zdania Biblii (cz. 2). Nr 18/03.2011
 10. Wymowa w języku hebrajskim. Nr 21/06.2011
 11. Akcent w języku hebrajskim. Nr 22/07.2011
 12. Zdania proste. Nr 24/10.2011
 13. Znaki diakrytyczne: makkef, mappik, dagesz. Nr 27/02.2012
 14. Czytamy po hebrajsku (ćwiczenia powtarzające wiadomości z lekcji 1 – 4). Nr 28/03.2012
 15. Rodzajnik określony. Nr 30/05.2012
 16. Jak używać rodzajnika. Nr 32/07.2012
 17. ...
 18. Rodzajnik i imiona Patriarchów. Nr 37/02.2013

 


Wydawca:

Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST
Kraków, ul. Dominikańska 3/12
www.list.media.pl

Oczywiście czasopismo znajduje się także w naszej szkolnej bibliotece – zapraszamy!

Facebook

 

Stary i Nowy Testament