• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Rok liturgiczny

Rok liturgiczny to sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele.

Pius XII

Baranek paschalny

Liturgia Wielkiego Tygodnia

24 – 31 marca 2024 roku

Najważniejszy (największy) tydzień w całym roku liturgicznym!

Zmartwychwstanie

Okres Wielkanocny

50 dni

Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako wielką niedzielę. Głównie w te dni śpiewa się Alleluja...

Kalendarz Rzymski, 22-26.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się…

Łk 24, 34

Zmartwychwstał!

Facebook